Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

7/28/2022 4:23:00 PM
Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án chính xác: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào?

A. Tương đối phát triển

B. Phát triển đạt đến trình độ cao

C. Không phát triển được vì thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường

D. Tồn tại đan xen giữa các yếu tố tư bản chủ nghĩa và phong kiến

 

Đáp án đúng: B

Câu 2. Người đặt nền tảng cho việc tìm kiếm năng lượng hạt nhân

A. Maicơn Pharađây

B. Pie Quyri và Mari Quyri

C. Jun

D. Rơnghen

 

Đáp án đúng: B

Câu 3. Đặt cơ sở cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học là nhà bác học nào?

A. Lômônôxốp

B. Maicơn Pharađây

C. Menđêlêép

D. Jun

 

Đáp án đúng: C

Câu 4. Học thuyết Tiến hóa là do nhà bác học nào nêu ra?

A. Đácuyn     

B. Pápl     

C. Lenxơ

D. Lômônôxốp

 

Đáp án đúng: A

Câu 5. Việc sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra khả năng phát triển ngành nào?

A. Chế tạo ô tô

B. Khai thác mỏ

C. Giao thông vận tải

D. Chế tạo máy bay

 

Đáp án đúng: A

Câu 6. Năm 1903 là mốc đánh dấu

A. Sự xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới

B. Sự xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới

C. Sự xuất hiện chiếc tàu hỏa đầu tiên trên thế giới

D. Sự xuất hiện chiếc tàu thủy đầu tiên trên thế giới

 

Đáp án đúng: B

Câu 7. Trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, nhiều nguồn năng lượng được phát hiện và đưa vào sử dụng, ngoại trừ

A. Điện

B. Dầu mỏ

C. Than đá          

D. Hạt nhân

 

Đáp án đúng: D

Câu 8. Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

A. Toán học     

B. Vật lí học

C. Sinh học

D. Hóa học     

 

Đáp án đúng: B

Câu 9. Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đền sự phát triển của nông nghiệp?

A. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”

B. Sử dụng phân bón hóa học

C. Phương pháp canh tác được cải tiến

D. Sử dụng nhiều máy móc trong sản xuất

 

Đáp án đúng: A

Câu 10. Vì sao khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng

A. Chú trọng phát minh khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật vào sản xuất

B. Tiến hành các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau

C. Xuất hiện giai cấp công nhân

D. Sự phát triển của nền công nghiệp quân sự

 

Đáp án đúng: A

Câu 11. Quá trình tập trung sản xuất ở nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả

A. Xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp

B. Kinh tế bị đình trệ

C. Các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn

D. Xuất hiện giai cấp công nhân

 

Đáp án đúng: C

Câu 12. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là:

A. Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản

B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền

C. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

D. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa

 

Đáp án đúng: B

Câu 13. Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào?

A. Đứng thứ hai thế giới

B. Đứng đầu thế giới

C. Mất dần địa vị độc quyền

D. Lạc hậu nhất châu Âu

 

Đáp án đúng: C

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân của tình hình đó?

A. Việc đổi mới đầu tư máy móc, công nghệ rất tốn kém

B. Tư sản Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản

C. Máy móc, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấ

D. Nền công nghiệp Anh chịu sự cạnh tranh gay gắt của Pháp, Đức, Mĩ

 

Đáp án đúng: D

Câu 15. Anh vẫn đứng đầu thế giới trên một số lĩnh vực, ngoại trừ

A. Sản lượng nông nghiệp

B. Tài chính, xuất khẩu tư bản

C. Thuộc địa

D. Thương mại

 

Đáp án đúng: A

Câu 16. Các công ti độc quyền ở Anh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là:

A. Trong nông nghiệp

B. Trong thương mại

C. Trong công nghiệp

D. Lĩnh vực ngân hàng

 

Đáp án đúng: D

Câu 17. Trong lĩnh vực nào nước Anh chỉ tự túc được 1 /3 nhu cầu?

A. Máy móc

B. Lương thực

C. Sản lượng thép

D. Tiền tệ

 

Đáp án đúng: B

Câu 18. Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì

A. Giới cầm quyền ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa

B. Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu

C. Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm nhất

D. Anh chỉ chú trọng xuất cảng tư bản

 

Đáp án đúng: B

Câu 19. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX, công nghiệp Pháp đứng hàng thứ mấy trong số các nước tư bản

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ nhất

D. Thứ tư

 

Đáp án đúng: D

Câu 20. Có nhiều nguyên nhân khiến nền công nghiệp Pháp phát triển chậm lại, ngoại từ

A. Chính phủ không quan tâm phát triển công nghiệp

B. Giai cấp tư sản chỉ quan tâm cho những nước chậm tiến vay lãi kiếm lợi nhuận cao

C. Các chủ tư bản không quan tâm đầu tư nhiều đến phát triển sản xuất

D. Phải bồi thường chiến phí cho Đức

 

Đáp án đúng: A

Phần tiếp:

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 34 - 35 có đáp án: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 theo bài, ôn tập có đáp án

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác