Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 7 Bài 22 có đáp án: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến

11/3/2021 12:11:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử lớp 7 Bài 22 có đáp án: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến

Câu 1: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân bùng bổ các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?

   A. Các phe trong triều tranh giành quyền lực với nhau, nên nông dân nổi dậy để diệt trừ các phe phái.

   B. Triều đình nhà Lê suy yếu, rối loại. Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém.

   C. Quan lại ở địa phương ra sức bóc lột, ức hiếp nhân dân. Đời sống nhân dân khổ cực.

   D. Triều đình không quan tâm đến đời sống nhân dân.

Giải thích:

Khởi nghĩa nông dân nổ ra chủ yếu do mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước trở nên gay gắt. Họ nổi dậy chống lại chính quyền và địa chủ phong kiến.

Nông dân không can thiệp vào các cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến.

Câu 2: Thời Lê Sơ, đầu thế kỷ XVI có mâu thuẫn nào gay gắt nhất?

   A. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến.  

   D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.

   B. Mâu thuẫn giữa quan lại địa phương với nhân dân.

   C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ.

Giải thích: Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê Sơ bắt đầu suy yếu, vua quan ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến đời sống nhân dân, mặc cho quan lại ở địa phương vơ vét, bóc lột nhân dân, bắt nhân dân phải lao động khổ sai, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém → mâu thuẫn giữa nhân dân với triều đình ngày càng gay gắt.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là:

   A. khởi nghĩa Trần Tuân.

   B. khởi nghĩa Lê Hy.

   C. khởi nghĩa Trần Cảo.

   D. khởi nghĩa Phùng Chương.

Giải thích: Khởi nghĩa Trần Cảo (1516) ở Đông Triều – Quảng Ninh đã ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm được kinh thành, vua quan nhà Lê phải tháo chạy vào Thanh Hóa.

Câu 4: Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là gì?

   A. Lật đổ nhà Lê sơ.

   B. Bị dập tắt nhanh chóng nên không có ý nghĩa gì.

   C. Góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ.

   D. Tiêu diệt tất cả các thế lực cát cứ ở địa phương.

Giải thích: Nhà Lê phải tập trug lực lượng để đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân. Các cuộc khởi nghĩa này tuy không lật đổ được triều đình nhà Lê nhưng đã góp phần mạnh mẽ làm nhà Lê nhanh chóng suy yếu và sụp đổ.

Câu 5: Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?

  A. Nhà Lê với nhà Nguyễn.

   B. Nhà Trịnh với nhà Mạc

   C. Nhà Mạc với nhà Nguyễn.

   D. Nhà Mạc với nhà Lê.  

Giải thích:

chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa nhà Mạc – Bắc triều.

Với nhà Lê – Nam triều.

   + Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc.

   + Năm 1533, Nguyễn Kim lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” đưa người thuộc dòng dõi họ Lê lên làm vua gọi là Nam triều.

   + Chiến tranh giữa hai thế lực kéo dài suốt 50 năm, nhà Mạc thất bại phải chạy lên Cao Bằng.

Câu 6: Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kết thúc, quyền lực của vua Lê như thế nào?

   A. Mất hết quyền lực.

   B. Vẫn nắm truyền thống trị.

   C. Cũng nắm quyền lực nhưng phải dựa vào chúa Trịnh.

  D. Quyền lực bị suy yếu.

Giải thích: Chiến tranh Nam – Bắc triều kết thúc họ Trịnh nắm toàn quyền thống trị, vua Lê chỉ trên danh nghĩa, mất hết quyền lực.

Câu 7: Chiến tranh Nam – Bắc triều đã ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống nhân dân?

   A. Đất nước bị chia cắt.

   B Nông dân không tham gia vào chiến tranh nên không bị ảnh hưởng gì.

   C. Mùa màng bị tàn phá nặng nề, ruộng đồng bị bỏ hoang, nhiều người chết đói.

   D. Nông dân nhân cơ hội này đứng lên lật đổ chính quyền nhà Mạc.

Giải thích: Chiến tranh Nam Bắc triều nổ ra tàn phá mùa màng, nhân dân bị bắt đi phu đi lính, ruộng đất bị bỏ hoang, nhân dân đói khổ phải phiêu tán khắp nơi.

Câu 8: Chiến tranh Trịnh – Nguyễn diễn ra trong thời gian nào?  

   A. Từ năm 1627 đến năm 1672.

   B. Từ năm 1545 đến năm 1592.

   C. Từ năm 1545 đến năm 1627.

   D. Từ năm 1627 đến năm 1692.

Giải thích: (SGK – Tr. 108)

Câu 9: Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc với kết quả như thế nào?

   A. Hai thế lực phong kiến Trịnh và Nguyễn lần lượt bị nhà Tây Sơn đánh bại.

   B. Chiến thắng thuộc về họ Trịnh, họ Nguyễn bị lật đổ.

   C. Chiến thắng thuộc về họ Nguyễn, họ Trịnh bị lật đổ.

   D. Hai bên không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước làm hai đàng.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang109)

Câu 10: Ở Đàng Trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để:  

   A. tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai.

   B. củng cố cơ sở cát cứ.

  C. lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân.

   D khẩn hoang mở rộng vùng cai trị.

Giải thích: Năm 1545, Nguyễn Kim bị giết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay, tìm cách loại trừ thế lực của Nguyễn Kim. Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim thấy được mối đe dọa đã xin vào trấn thủ vùng Thuận Hóa và xây dựng cơ sở cát cứ của mình, tách khỏi sự phụ thuộc vào họ Trịnh.

Câu 11: Thể chế chính trị ở Đàng Ngoài được gọi là:

   A. vua Lê.

   B. chúa Trịnh.

   C. vua Lê – chúa Trịnh.

   D. chúa Nguyễn.

  Giải thích: Ở Đàng Ngoài Họ Trịnh nắm toàn bộ quyền thống trị nhưng phải dựa vào danh nghĩa của vua Lê, nhân dân gọi là “vua Lê – chúa Trịnh”.

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác