Câu trắc nghiệm lịch Sử 7 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

11/6/2021 11:13:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch Sử 7 Bài 6 có đáp án: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 

Câu 1: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:

   A. Mùa khô và mùa lạnh.

   B. Mùa khô và mùa mưa.

   C. Mùa đông và mùa xuân.

   D. Mùa thu và mùa hạ.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang18)

Câu 2: Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?

   A. Gia-va (Mô-giô-pa-hít)

   B. Xu-ma-tơ-ra

   C. Xu-la-vê-di.

   D. Ca-li-man-tan.

Giải thích: Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit.

Câu 3: Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?

   A. Thái Lan.

   B. Cam-pu-chia

   C. Việt Nam

   D. In-đô-nê-xi-a.

Giải thích: Ở Việt Nam, quốc gia Đại Việt ra đời từ thế kỉ X và tồn taij đến giữa thế kỉ XX, trải qua nhiều triều đại. Đại Việt được coi là quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á đặc biệt dưới thời Lý – Trần – Lê.

Câu 4: Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?

   A. Lào

   C. Cam-pu-chia

   D. Ma-lai-xi-a

   B. Mi-an-ma

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 19)

- Thế kỉ XI, quốc gia Pa-gan mạnh lên và chinh phục các tiểu quốc khác, thống nhất Mi-an-ma.

Câu 5: Từ thế kỉ XIII, người Thái di cư từ phía bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành của hai quốc gia nào?

   A. Cham-pa và Su-khô-thay

   B. Su-khô-thay và Lan Xang

   C. Pa-gan và Cham-pa

   D. Mô-giô-pa-hit và Gia-va

Giải thích:

- Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống phía Nam.

   + Một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay.

   + Bộ phận khác định cư ở vùng trung lưu sông Mê Công, lập nên vương quốc Lan Xang.

Câu 6: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?

    A. Mi-an-ma

    B. Ma-lai-xi-a

    C. In-đô-nê-xi-a

    D. Thái Lan

Giải thích: Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống phía Nam. Một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay tiền thân của nước Thái Lan ngày nay.

Câu 7: Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng- co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?

   A. Nông nghiệp phát triển, dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc, kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.

   B Nông nghiệp phát triển.

   C. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, phía tây và phía bắc.

   D. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như một thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng thế giới.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 20)

Câu 8: Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là:

   A. Người Lào Lùm.

   B. Người Khơ-me.

   C. Người Lào Thơng.

   D. Người Lào Xủng.

Giải thích:

- Người Lào Thơng là cư dân bản địa đầu tiên sinh sống trên đất nước Lào.

- Đến thế kỉ XIII, người Lào Lùm mới di cư đến đây và đẩy người Lào Thơng lên vùng cao.

Câu 9: Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?

   A. Trung Quốc.

   B. Nhật Bản.

   C. Ấn Độ.

   D. Phương Tây.

Giải thích:

Văn hóa các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là về chữ viết, tôn giáo và kiến trúc.

   + Chữ viết của nhiều quốc gia ĐNA hình thành trên cơ sở chữ Phạn.

   + Phật giáo được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở các nước ĐNA.

   + Kiến trúc: Những ngôi chùa, đèn tháp mang màu sắc Phật giáo.

Câu 10 : Đến giữa thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập trước sự xâm lược của phương Tây?

   A. Ma-lai-xi-a

   B. Thái Lan

   C. Việt Nam

   D. Phi-lip-pin

Giải thích: sang thế kỉ XIX, các quốc gia ĐNA lần lượt trở thành thuộc địa của tư bản phương tây. Riêng Thái Lan do có chính sách ngoại giao khôn kéo, lợi dụng vị trí nước đệm giữa Anh và Pháp mà vẫn giữ được độc lập.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác