Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 20 có đáp án: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

11/3/2021 11:56:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 20 có đáp án: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Câu 1: Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?

   A. Lê Thái Tổ  

   B. Lê Thánh Tông

   C. Lê Thái Tông

   D. Lê Nhân Tông

Giải thích:

Chính quyền phong kiến thời Lê sơ được hoàn thiện dần và hoàn chỉnh nhất dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Trong những năm 1460 – 1471, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.

* Ở Trung ương:

- Đứng đầu là vua, trực tiếp nắm mọi quyền hành.

- Bãi bỏ một số chức quan cao cấp: tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.

- Giúp việc cho vua có các quan đại thần, 6 bộ và các cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài.

* Ở địa phương chia cả nước làm 13 đạo thừa tuyên.

Câu 2: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

   A. Lê Thái Tông  

   B. Lê Thái Tổ

   C. Lê Nhân Tông

   D. Lê Thánh Tông

Giải thích: Năm 1488, vua Lê Thánh Tông cho biên soạn bộ luật Hồng Đức, gồm 722 điều chia làm 16 chương.

Câu 3: Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

   A. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

   B. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

   C. Khuyến khíc phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

   D. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

   Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 96)

Câu 4: Thời Lê sơ các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là gì?

  A. Quan xưởng

   B. Làng nghề

   C. Phường hội  

   D. Cục bách tác

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 97)

Câu 5: Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trớ như thế nào ở Đông Nam Á?

  A. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.

   B. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á.

   C. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.  

   D. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á.

Giải thích: nhờ sự cố gắng của nhân dân và các chính sách khuyến khích phát trển kinh tế, xã hội của nhà nước cuộc sống nhân dân ngày càng ổn định, nhiều làng mạc được thành lập. Nền độc lập và thống nhất của đất nước được củng cố. Đại Việt trở thành quốc gia cường thịnh nhất ĐNA lúc bấy giờ.

Câu 6: Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là:

   A. Nho giáo

   B. Đạo giáo

   C. Phật giáo

   D. Thiên chúa giáo

Giải thích:

- Nho giáo là nền tảng của chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

- Nhà Lê xây dựng chính quyền theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

⇒ Nho giáo được coi trọng và trở thành quốc giáo, là nội dung chủ yếu trong giáo dục và thị cử.

Câu 7: Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?  

   A. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.

   B. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.

   C. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

   D. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang100)

Câu 8: Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

   A. Thi Đình

   B. Thi Hội

  C. Thi Hương

  D. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.

Giải thích: Người thi phải lần lượt trải qua các kỳ thi Hương, Hội, Đình. Kì thi Đình là kỳ thi cao nhất để phân hạng các tiến sĩ.

Câu 9: Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

   A. Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

  B. Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

   C. Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

   D. Ghi chép lại tình hình thi cử của đất nước qua từng năm.

Giải thích: Bia tiến sĩ dùng để khắc tên, vinh danh những người đỗ tiến sĩ trở lên, được đặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Câu 10: Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?

   A. Nguyễn Trãi  

   B. Lương Thế Vinh

   C. Lê Thánh Tông

   D. Ngô Sĩ Liên

Giải thích: Năm 1980, Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác