Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 24 có đáp án: Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII

11/3/2021 2:08:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 24 có đáp án: Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII

Câu 1: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?

   A. Nắm quyền tối cao.

   B. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.

   C. Chỉ là bù nhìn.

   D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.

Giải thích: Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài suy sụp, vua Lê chỉ là bù nhìn, người nắm thực quyền là chúa Trịnh.

Câu 2: Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do

   A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của nhà Minh.

   B. Chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến.

   C. Cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ triều đình nhà Lê.

   D. Phong trào đấu tranh của nông dân chống triều đình phong kiến.

Giải thích: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, do sự tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến trong nước nên nhân cơ hội đó các thế lực từ bên ngoài nhăm nhe xâm lược Đại Việt.

Câu 3: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

   A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.

  B. Đem lại ruộng đất cho nông dân.

   C. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.

  D. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.  

Giải thích: Tất cả các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII đều thất bại nhưng nó góp phần làm cho chính quyền chúa Trịnh bị lung lay, suy yếu rồi đi đến sụp đổ sau này.

Câu 4: Vị thủ lĩnh nào còn có tên là “quận He”?

   A. Nguyễn Hữu Cầu.

   B. Hoàng Công Chất.

   C. Lê Duy Mật.

   D. Nguyễn Danh Phương.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 118)

Câu 5: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?

   A. Địa bàn hoạt động rộng.

   B. Diễn ra trong khoảng thời gian dài.

   D. Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau.

   C. Diễn ra liên tiếp.

Giải thích: Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng ngoài nổ ra lẻ tẻ, chưa kết hợp với nhau. Đó cũng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa này.

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật nổ ra ở đâu?

   A. Thăng Long.

   B. Tuyên Quang.

   C. Thanh Hóa và Nghệ An.

   D. Hải Dương và Bắc Ninh.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang118)

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

   A. Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc.

  B. Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc.

  C. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm.

  D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân.

Giải thích: Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII vua Lê chỉ là bù nhìn, thực quyền trong tay chúa Trịnh.

Câu 8: Nạn đói lớn nhất ở Đàng Ngoài xảy ra vào năm nào?

   A. 1740-1741.

   B. 1741-1742.

   C. 1742-1743.

   D. 1743-1744.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 117)

Câu 9: Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?

  A. Diến ra bình thường như trước khi có chiến tranh.

   B. Được nhà nước đầu tư và phát triển.

   C Vô cùng phát triển, đối lập với sự sa sút của nông nghiệp.

   D. Sa sút, điêu tàn.  

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang117)

Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

   A. Khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tục.

   B. Phủ chúa hội hè quanh năm.

   C. Đánh thuế đối với dân nặng nề.

   D. Phát triển kinh tế để đối trọng với họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Giải thích: Chúa Trịnh không chăm lo đến đời sống của nhân dân, mặc cho kinh tế sa sút, vỡ đê, quan lính đục khoét của nhân dân.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác