Câu trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 2 có đáp án: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

11/5/2021 11:47:00 AM
Câu trắc nghiệm Llch sử 7 Bài 2 có đáp án: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

 

Câu trắc nghiệm Llch sử 7 Bài 2 có đáp án: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Câu 1: Cuộc phát kiến địa lí đầu tiền được tiến hành vào thế kỉ nào?

   A. Thế kỉ XIV

   B. Thế kỉ XV

   C. Thế kỉ XVI

   D. Thế kỉ XVII

Giải thích: Cuộc phát kiến địa lý đầu tiên do B. Đi-a-xơ tiến hành vào năm 1478 (thế kỉ XV).

Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?  

   A Thương nhân, quý tộc.

   B. Quý tộc, tăng lữ.

  C. Vua quan, quý tộc.

   D. Tướng lĩnh quân đội.

Giải thích: Các quý tộc, thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới để phát triển sản xuất. Họ muốn tìm những con dường hàng hải mới sang Ấn Độ và các nước phương Đông. Vì vậy, từ cuối thế kỉ XV, nhiều quý tộc thương nhân châu Âu đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.

Câu 3: Các cuộc phát kiến địa lý chủ yếu hướng về đâu?

   A. Ấn Độ và các nước phương Đông.

   B. Trung Quốc và các nước phương Đông.

   C. Nhật Bản và các nước phương Đông.

   D. Các nước phương Tây.

Giải thích: các thương nhân châu Âu cho rằng Ấn Độ và các nước phương Đông có nhiều vàng bạc, nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 4: Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ?

   A. B. Đi-a-xơ

   B. Va-xcô đơ Ga-ma

   C. C. Cô-lôm-bô.

   D. Ph. Ma-gien-lan

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 6)

Câu 5: Ai là người đầu thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới?

   A. B. Đi-a-xơ

   B. Va-xcô đơ Ga-ma

   C. C. Cô-lôm-bô.

   D. Ph. Ma-gien-lan

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang6)

Câu 6: Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào?

   A. Sự sự đổ của chế độ phong kiến.

   B. Sự hình thành của các thành thị trung đại.

   C. Nguồn lợi thu được từ Ấn Độ và các nước phương Đông.

   D. Vốn và nhân công làm thuê.

Giải thích:

- Nhờ có vốn và nhân công làm thuê, các nhà tư sản ra sức mở rộng kinh doanh → trở nên giàu có → giai cấp tư sản.

- Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

→ Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.

Câu 7: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:

   A. tư sản và tiểu tư sản.

   B. tư sản và nông dân.

   C. tư sản và vô sản.

   D. tư sản và công nhân.

Giải thích:

- Các chủ xưởng, chủ đồn điền, thương nhân mở rộng kinh doanh → trở nên giàu có → giai cấp tư sản.

- Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

Câu 8: Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?

   A. Họ thấy vào xí nghiệp tư bản dễ sống hơn.

   B. Họ có thể giầu lên, trở thành tư sản.

   C. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.

   D. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.

Giải thích: Các quý tộc phong kiến và tư sản dùng bạo lực để chiếm đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Nông nô không có ruộng đất để cày cấy, phải vào làm thuê trong các xí nghiệp.

Câu 9: Giai cấp tư sản được hình thành những thành phần nào?

   A. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.

   B. Địa chủ giàu có.

   C. Qúy tộc, nông dân giàu có.

   D. Thợ thủ công nhỏ lẻ.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang7)

Câu 10: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?

   A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.

   B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.

   C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.

   D. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.

Giải thích:

- Về kinh tế: chủ xưởng, chỉ đồn điền thuê nhân công làm việc để làm giàu cho mình → Hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Về giai cấp:

   + Các chủ xưởng, chủ đồn điền, những thương nhân giàu có mở rộng kinh doanh→ trở nên giàu có → giai cấp tư sản.

   + Người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác