Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 3 có đáp án: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

11/5/2021 11:50:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 3 có đáp án: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

 

Câu 1: Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào?

   A. Đạo Hồi.

   B. Đạo Phật.

   C. Đạo Ki-tô.

    D. Ấn Độ giáo.

Giải thích: Hệ tư tưởng của Giáo hội Kito và giai cấp quý tộc phong kiến đã trở nên lỗi thời, mâu thuẫn và cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản. Vì vậy, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại hệ tư tưởng Kito giáo.

Câu 2: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?

   A. Thế kỉ XIV – XVII

   B. Thế kỉ XV – XVII

   C. Thế kỉ XV – XVI

   D. Thế kỉ XIV – XVI

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang8)

Câu 3: Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:

   A. nước Đức

   B. nước Thụy Sĩ

   C. nước Pháp

   D. nước Ý

Giải thích: Ở Ý từ thế kỉ XIV đã có những thành thị tự do, phát triển như những quốc gia riêng biệt. Ở những thành thị này quanheej tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị.

Câu 4: Nội dung của phong trào Văn hóa Phục Hưng là:

   A. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội.

   B. Phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao con người và khoa học tự nhiên.

   C. Phê phán Giáo hội, đề cao khoa học tự nhiên.

   D. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người.

Giải thích:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng:

   + Lên án Giáo hội Kito.

   + Đả phá trật tự xã hội phong kiến.

   + Đề cao giá trị con người.

   + Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Câu 5: Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là: 

   A. “Những người vĩ đại”.

   B. “Những người xuất chúng”.

   C. “Những người khổng lồ”.

   D. “Những người thông minh”.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 8)

Câu 6: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào văn hóa Phục Hưng trong lĩnh vực hội họa là:

   A. Rem-bran

   B. Van-Gốc

   C. Lê-vi-tan

   D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 8)

- Lê-ô-na đơ Vanh-xi là họa sĩ và kĩ sư nổi tiếng thời kì Phục hưng với bức họa nổi tiếng La Giô-Công, Ma-đô-na bên cửa sổ,..

- Các họa sĩ còn lại nổi tiếng trong thời kì cận đại.

Câu 7: Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?

   A. Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.

   B. Lật đổ chế độ phong kiến ở châu Âu.

   C. Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

   D. Là cuộc cách mạng tư tưởng lớn thời trung đại.

Giải thích: Phong trào Văn hóa Phục hưng tấn công mạnh mẽ vào chế độ phong kiến nhưng chưa thể lật đổ được chế độ phong kiến. Phải đến sự bùng nổ của các cuộc các mạng tư sản chế độ phong kiến mới chính thức bị lật đổ.

Câu 8: Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là:

   A. Can-vanh

   B. Tô-mát Muyn-xe

   C. Lu-thơ

   D. Đê- các-tơ.

Giải thích: Lu-thơ lag người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo. Trong các tác phẩm của mình ông kịch liệt lên án những hành vi của Giáo Hoàng, lên án những giáo lý giả dối của Giáo hội, bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái,..

Câu 9: Tôn giáo mới nào được ra đời trong Phong trào cải cách tôn giáo?

   A. Đạo Hồi.

   B. Đạo Tin Lành.

   C. Đạo Do Thái.

   D. Đạo Kito

Giải thích: Đạo Tin Lành ra đời do Can-vanh sáng lập, là một nhánh của đạo Kito.

Câu 10 : Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì ?  

   A. Đòi thủ tiêu chế độ phong kiến

   B. Đòi cải cách tôn giáo.

   C. Đòi xóa bỏ lãnh địa phong kiến.

   D. Đòi giải phóng nông nô.

Giải thích: Phong trào nông dân Đức có sự tham gia của đông đảo các tần lớp nhân dân nhằm chống lại quý tộc phong kiến và tăng lữ, thủ tiêu chế đọ phong kiến.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuosong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác