Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 1 có đáp án: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

11/5/2021 11:43:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 1 có đáp án: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Câu 1: Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?

   A. Dân số gia tăng.

   B. Công cụ sản xuất được cải tiến.

   C Kinh tế hàng hóa phát triển.

   D. Sự xâm nhập của người Giéc-man.  

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang3)

Câu 2: Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trục tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu?

    A. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man.

   B. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.

   C. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.

   D. Thành lập các thành thị trung đại.

Giải thích:

+ Việc phân chia ruộng đất và ban tước vị cho các tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man làm cho những người này trở nên giàu có và có quyền thế trở thành các lãnh chúa.

+ Đồng thời, quá trình phân phong ruộng đất làm cho nông dân công xã và nô lệ bị mất hết ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô.

Hình thành 2 giai cấp chính trong xã hội là lãnh chúa và nông nô → Xã hội phong kiến Tây Âu hình thành.

Câu 3: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:

   A. địa chủ và nông dân

   B. chủ nô và nô lệ

   C. lãnh chúa và nông nô

   D. tư sản và nông dân

Giải thích:

+ Các tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man được phong chức tước và ruộng đất trở nên giàu có và có quyền thế trở thành các lãnh chúa.

+ Nông dân công xã và nô lệ bị mất hết ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô.

Hình thành 2 giai cấp chính trong xã hội là lãnh chúa và nông nô

Câu 4: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?

   A. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến.  

   B. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa.

   C. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.

   D. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu.

Giải thích:

+ Lãnh địa là vùng đất do vua ban cấp cho quý tộc tăng lữ dưới sự cai quản của các lãnh chúa phong kiến.

+ Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu.

+ Hoạt động kinh tê chủ yếu trong các lãnh địa là nông nghiệp mà nông nô là những người trực tiếp tham gia lao động sản xuất.

+ Nền kinh tế trong các lãnh địa là nền kinh tế tự cung, tự cấp chưa có sự giao lưu buôn bán.

Câu 5: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

   A. Chủ nô Rô-ma

   B. Quý tộc Rô-ma

   C. Tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man

   D. Nông dân tự do

Giải thích: Những tướng lĩnh quân sự và quý tộc người Giéc-man được phân chia ruộng đất nhiều hơn và được phong tước vị. Họ trở thành những người giàu có và có địa vị → Lãnh chúa.

Câu 6: Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?

   A. Binh lính thất bại trong chiến tranh

   B. Nông dân

   C. Nô lệ

   D. Nông dân và nô lệ

Giải thích: nông dân tự do trong các công xã bị cướp đoạt ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến. Nông dân và nô lệ phải phụ thuộc vào lãnh chúa phong kiến trở thành tầng lớp nông nô.

Câu 7: Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?

   A Trao đổi bằng hiện vật.

   B. Là nền kinh tế tự cung tự cấp.

   C. Là nền kinh tế hàng hóa.  

   D. Có sự trao đổi buôn bán.

Giải thích: Trong các lãnh địa nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Trong các lãnh địa chưa có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

Câu 8: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:

   A. Nông dân tự do

   B. Nô lệ

   C. Nông nô

   D. Lãnh chúa

Giải thích: Hoạt động kinh tê chủ yếu trong các lãnh địa là nông nghiệp mà nông nô là những người trực tiếp tham gia lao động sản xuất.

Câu 9: Ý nào sau đây không phản ánh đúng đặc điểm của nông nô?

   A. Nông nô là lực lượng sản xuất chính trong lãnh địa.

   B. Nông nô phải nộp cho lãnh chúa 1/2 sản phẩm thu được và nhiều thứ thuế khác.

   C. Nông nô phải chịu sự đối xử tàn nhẫn của lãnh chúa.

   D. Cũng giống như nô lệ, nông dân không có quyền xây dựng gia đình riêng.

Giải thích: nông nô vẫn có quyền kết hôn và có gia đình riêng nhưng phải nộp thuế cưới xin cho lãnh chúa.

Câu 10 : Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu âu?

   A. Sản xuất bị đình trệ.

   B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.

   C. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.

   D. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.

Giải thích:

+ Do kĩ thuật sản xuất tiến bộ làm cho năng suất lao đông tăng cao hàng hóa trở nên dư thừa. Thợ thủ công chuyển sang sản xuất để đem bán ra thị trường.

+ Những nơi họ tập trung buôn bán sản xuất trở thành các thành phố lớn gọi là thành thị trung đại.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác