Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 19 có đáp án: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

11/3/2021 11:49:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 19 có đáp án: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 1: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

   A. Nguyễn Trãi.

   B. Lê Lai.

   C. Lê Lợi.

   D. Đinh Liệt.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 84)

Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?

   A. Liên tiếp tiến công quân Minh ở Đông Quan.

   B. Nghĩa quân nhanh chóng đầu hàng quan địch để bảo toàn lực lượng.

   C. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.

   D. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa. 

Giải thích: những ngày đầu khởi nghĩa lực lượng còn non yếu, nghĩa quân gặp nhiều khó khăn. Quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân phải 3 lần rút lên núi Chí Linh và phải liên tiếp chống lại sự vây quét của giặc.

Câu 3: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

   A. 1      B. 2

   C. 3      D. 4

Giải thích:

   + Năm 1418, Nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh lần 1.

   + Năm 1421, quân Minh mở cuộc càn quét buộc nghĩa quân rút lên núi Chí Linh lần 2, nghĩa quân trải qua nhiều khó khăn.

   + Năm 1424 quân Minh trở mặt tấn công → rút lên núi Chí Linh lần 3 → khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.

Câu 4: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

   A. Nguyễn Chích.

   B. Nguyễn Trãi.

   C. Lê Lợi.

   D. Lê Lai.

 Giải thích: Nguyễn Chích đề nghị với Lê Lợi tạm rời vùng núi Thanh Hóa chuyển quân vào Nghệ An là nơi đất rộng, người đông va cũng rất hiểm yếu để dưa vào đó chiếm lấy Đông Đô.

Câu 5: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

   A. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai.

   B. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.

   C. Thành lập chính quyền mới.

   D. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 89)

Câu 6: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

   A. Tháng 9 năm 1426.

   B. Tháng 8 năm 1425.

   C. Tháng 10 năm 1426.

   D. Tháng 11 năm 1426.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 88)

Câu 7: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

   A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

   B. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

   C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.

   D. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.

Giải thích: - Trận Tốt Động – Chúc Động (cuối năm 1426) tiêu diệt hơn 5 vạn quan Minh, bắt sóng nhiều tướng lĩnh và quân giặc.

- Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427): Khoảng 15 vạn viện binh từ Trung Quốc kéo sang bị quân ta tấn công tại ải Chi Lăng, Cần Trạm, Phố Cát, Xương Giang tướng giặc phải xin hàng, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

Câu 8: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

   A. Bỏ vũ khí ra hàng.

   B. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.

   C. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.

   D. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

Giải thích: Được tin hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạnh bị tiêu diệt, Vương Thông ở Đông Quan vô cùng khiếp đảm, vội vã xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan để được an toàn rút quân về nước.

Câu 9: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

   A. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu.

   B. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi.

   C. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

   D. Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Giải thích:

Quân Minh lúc này vân còn mạnh chưa có ý định dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn là:

- Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu.

- Cuộc khởi nghĩa được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.

- Sự lãnh đạo tài tình của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

- Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Câu 10: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

   A. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.

   B. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.

   C. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.

   D. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.

Giải thích: Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.

- Mở ra thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam – thời Lê sơ.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác