Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 28 có đáp án - Sự phát triển của văn hóa dân tộc 

11/5/2021 11:34:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 28 có đáp án - Sự phát triển của văn hóa dân tộc

Câu 1: Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì?
   A. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.
   B. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình.
   C. Phản ánh cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.
   D. Chống phá triều đình, phê phán những thói hư tật xấu của quan quân nhà Nguyễn.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 143)
Câu 2: Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?
   A. Thành nhà Hồ.
   B. Quần thể di tích cố đô Huế.
   C. Thánh địa Mĩ Sơn.
   D. Hoàng thành Thăng Long.
Câu 3: Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào?
   A. Chinh phụ ngâm khúc.
   B. Cung oán ngâm khúc.
   C. Qua đèo ngang.
   D. Truyện Kiều.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang143)
Câu 4: Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào?
   A. Y học.
   B. Văn học.
   C. Sử học.
   D. Địa lý.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 146)
Câu 5: Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế ki XIX là
   A. quan họ, hát lượn, hát xoan.
   B. quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng,
   C. trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.
   D. hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang143)
Câu 6: Danh y nổi tiếng nhất thế kỉ XVIII là ai?
   A. Tuệ Tĩnh
   B. Lê Hữu Trác.
   C. Nguyễn Trác Luân.
   D. Tôn Thất Tùng.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang146)
Câu 7: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương
   A. đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ
   B. lên tiếng bênh vực các cuộc đấu tranh của nông dân.
   C. ca ngợi đất nước thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc
   D. ca ngợi tình yêu lứa đôi và những giá trị của cuộc sống trong xã hội đương thời.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang143)
Câu 8: Nhân tố nào khiến cho kĩ thuật thế kỉ XVIII đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với thời kỳ trước?
   A. Sự khuyến khích của nhà nước.
   B. Tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến của phương Tây.
   C. Nhân dân hăng say lao động sản xuất.
   D. Do có nhiều đơn đặt hàng từ phương Tây.
Giải thích: Vào thế kỉ XVIII do được tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến từ phương Tây thông qua nhiều con đường: truyền giáo, buôn bán, du học, đi sứ,… nên kĩ thuật của Việt Nam có nhiều tiến bộ vượt bậc so với trước (sự ra đời của các loại máy chạy bằng hơi nước)
Câu 9: Dòng tranh rất nổi tiếng vào thế kỉ XVIII ở Bắc Ninh
   A. Tranh Hàng Trống.
   B. Tranh Đông Hồ.
   C. Tranh Kim Hoàng.
   D. Tranh Tây Hồ.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang144)
Câu 10 : Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?
   A. Thăng Long.
   B. Thanh Hóa.
   C. Huế.
   D. Gia Định.
Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang145)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác