Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 18 có đáp án: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh

11/2/2021 5:00:00 PM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 18 có đáp án: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh

Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?

   A. Năm 1400.

   B. Năm 1406.

   C. Năm 1407.

   D. Năm 1408.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang  82)

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?

   A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.

   B. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

   C. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

   D. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang  82)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?

   A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.

   B. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.

   C. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.

    D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Giải thích: Nhà Hồ luôn mang tiếng nguỵ triều, cướp ngôi nhà Trần nên không được lòng dân,nhân dân không ủng hộ cuộc kháng chiến của nhà Hồ.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

   A. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.

   B. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và xác nhập vào Trung Quốc.

   C. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

   D. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Giải thích: Nhà Minh thi hành nhiều chính sách cai trị đối với nước ta:

- Chính trị: Xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ sát nhập vào Trung Quốc.

- Kinh tế: Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc làm nô tì.

- Văn hoá:

   + Thi hành chính sách đồng hoá, ngu dân, bắt dân ta phải bỏ phong tục, tập quán theo phong tục của người Trung Quốc.

   + Tiêu hủy sách quý, mang về nhà Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?

   A. Thăng Hoa (Quảng Nam).

   B. Bô Cô (Nam Định).

   C. Yên Mô (Ninh Bình).

   D. Thuận Hóa.

Giải thích: cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi diễn ra vào 10 - 1407 tại Yên Mô (Ninh Bình).

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?

   A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.

   B. Những người lãnh đạo bất tài.

   C. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

   D. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.

Giải thích: Nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần thất bại là nội bộ mất đoàn kết và không tập hợp được đông đảo nhân dân tham gia và chưa trở thành phong trào yêu nước có quy mô toàn quốc.

VD: Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng cùng tham gia khởi nghĩa là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân dẫn đến khởi nghĩa nhanh chóng tan rã.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích:

   A. phát triển kinh tế ở nước ta.

   B. phát triển văn hóa ở nước ta.

   C. sáp nhập nước ta vào Trung Quốc.

   D. ổn định chính trị ở nước ta.

Giải thích: Chính sách cai trị của nhà Minh như xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ hay chính sách đồng hoá nhằm xoá sổ nước ta, biến nước ta thành một quận sáp nhập vào Trung Quốc, lệ thuộc vào TQ.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?

   A. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.

   B. Phù Trần diệt Hồ.

   C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.

   D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 83).

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?

   A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

  B. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

  C. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

  D. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.

Giải thích:

- Đồng hóa về văn hóa:

   + Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

   + Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

- Đồng hóa về chính trị:

   + Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là:

  A. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.

  B Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.

  C. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.

  D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang 83).

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác