Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 26 có đáp án: Quang Trung xây dựng đất nước

12/5/2021 11:19:00 AM
Câu trắc nghiệm lịch sử 7 Bài 26 có đáp án: Quang Trung xây dựng đất nước

Câu 1: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?

   A. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

   B. Ổn định và khôi phục lại đất nước.

   C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.

   D. Chọn đất đóng đô.

Giải thích: Sau khi đánh đuổi được ngoại xâm, đất nước cũng đã được thống nhất thì nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn là ổn định và khôi phục lại đất nước về mọi mặt sau một thời gian dài liên miên chiến tranh.

Câu 2: Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh?

   A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để quản lý đất nước.

   B. Ban bố chiếu lập học, mở mang các trường học, tổ chức thi cử để tuyển chọn nhân tài.

   C. Ban chiếu Khuyến nông , giảm nhẹ tô thuế, khôi phục sản xuất.

   D. Cắt đứt quan hệ bang giao với nhà Thanh.

Câu 3: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước?

   A. Chữ Hán.

   B. Chữ quốc ngữ.

   C. Chữ Nôm.

   D. Chữ Nho.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang132)

Câu 4: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?

   A. Thể hiện sự tự chủ của dân tộc.

   B. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.

   C. Thể hiện sự quan tâm của nhà vua đến giáo dục và thi cử.

  D. Để bài trừ chữ Nho.

Giải thích: Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước thay cho chữ Hán thể hiện sự tự chủ của dân tộc vì chữ Nho là chữ sáng tạo của người Việt.

Câu 5: Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì ?

   A. Giải quyết tình trạng đói khổ trên cả nước.

   B. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và dân lưu vong sau cuộc chiến.

   C. Giải quyết việc làm cho nông dân.

   D. Giải quyết vấn nạn cướp ruộng của địa chủ đối với nông dân.

Câu 6: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm ?

   A. Nguyễn Bỉnh Khiêm.

   B. Nguyễn Hữu Cầu.

   C. Nguyễn Thiếp.

   D. Ngô Thì Nhậm.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang132)

Câu 7: Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì ?

   A. Thần phục hoàn toàn.

   B. Không chịu thần phục.

   C. Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ lãnh thổ.

   D. Khiêu khích gây chiến tranh.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang133)

Câu 8:

   "Mà nay áo vải cờ đào

   Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình"

   A. Nguyễn Nhạc.

   B. Nguyễn Lữ.

   C. Công chúa Ngọc Hân.   

   D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang133)

Câu 9: Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh ?

   A. Ngụ binh ư nông.

   B. Bắt tất cả thanh niên, trai tráng tham gia nghĩa vụ quân sự.

   C. Quân dịch.   

   D. Không bắt buộc đi lính.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang133)

Câu 10: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?

   A. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

   B. Vua Quang Trung mất sớm.

   C. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

   D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Giải thích: (SGK lịch sử lớp 7 trang133)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

 

Các tin liên quan

Các tin khác