Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

1/16/2022 10:06:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án chính xác: ôn tập các bài, các chương

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 1 có đáp án: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 2 có đáp án: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 3 có đáp án: Một số tính chất của đất trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 6 có đáp án: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 7 có đáp án: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 9 có đáp án: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 10 có đáp án: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 11 có đáp án: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 12 có đáp án: Sâu, bệnh hại cây trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 13 có đáp án: Phòng trừ sâu, bệnh hại

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 15 có đáp án: Làm đất và bón phân lót

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 16 có đáp án: Gieo trồng cây nông nghiệp

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 20 có đáp án: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 21 có đáp án: Luân canh, xen canh, tăng vụ

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 22 có đáp án: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 23 có đáp án: Làm đất gieo ươm cây rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 24 có đáp án: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 26 có đáp án: Trồng cây rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 27 có đáp án: Chăm sóc rừng sau khi trồng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 28 có đáp án: Khai thác rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 30 có đáp án: Vài trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 31 có đáp án: Giống vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 32 có đáp án: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 33 có đáp án: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 34 có đáp án: Nhân giống vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 37 có đáp án: Thức ăn vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 38 có đáp án: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 39 có đáp án: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 40 có đáp án: Sản xuất thức ăn vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án chính xác: Đề thi Học kỳ 1

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: Đề thi Giữa học kì 2 Năm học 2021 – 2022

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án chính xác: Đề thi Học kỳ 2

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 44 có đáp án: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 45 có đáp án: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 46 có đáp án: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 47 có đáp án: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 49 có đáp án: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 50 có đáp án: Môi trường nuôi thuỷ sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 52 có đáp án: Thức ăn của động vật thuỷ sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 54 có đáp án: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 55 có đáp án: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 56 có đáp án: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác