Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 46 có đáp án: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

11/17/2021 3:04:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 46 có đáp án chính xác nhất: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 46 có đáp án: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng khi vật nuôi bị bệnh?

A. Giảm khả năng thích nghi với ngoại cảnh.

B. Giảm khả năng sản xuất.

C. Rối loạn chức năng sinh lý trong cơ thể.

D. Tăng giá trị kinh tế.

Phát biểu không đúng khi vật nuôi bị bệnh là: Tăng giá trị kinh tế - SGK trang 121

Câu 2: Có mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Có 2 mấy nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi:

- Yếu tố bên trong

- Yếu tố bên ngoài – Sơ đồ 14 SGK trang 122

Câu 3: Khi bị nhiễm lạnh, lợn con sẽ có triệu chứng gì nổi bật?

A. Sụt cân nhanh chóng.

B. Đi ngoài phân trắng.

C. Bỏ ăn uống.

D. Lông trắng bệch.

Khi bị nhiễm lạnh, lợn con sẽ có triệu chứng đi ngoài phân trắng – SGK trang 121

Câu 4: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân gây bệnh bên trong?

A. Di truyền.

B. Kí sinh trùng.

C. Vi rút.

D. Tất cả đều đúng

Yếu tố là nguyên nhân gây bệnh bên trong: Di truyền – Sơ đồ 14 SGK trang 122

Câu 5: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân gây bệnh bên ngoài?

A. Chấn thương.

B. Kí sinh trùng.

C. Vi rút.

D. Tất cả đều đúng

Các yếu tố là nguyên nhân gây bệnh bên ngoài gồm:

- Chấn thương (cơ học)

- Kí sinh trùng (sinh học)

- Vi rút (sinh học) – Sơ đồ 14 SGK trang 122

Câu 6: Bệnh nào dưới đây là bệnh do các vi sinh vật gây ra?

A. Bệnh sán.

B. Bệnh cảm lạnh.

C. Bệnh toi gà.

D. Bệnh ve.

Bệnh do các vi sinh vật gây ra là: Bệnh toi gà – SGK trang 122

Câu 7: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?

A. Bệnh tả lợn.

B. Bệnh cúm gà.

C. Bệnh toi gà.

D. Tất cả đều đúng.

Bệnh có thể phát triển thành dịch gồm:

- Bệnh tả lợn.

- Bệnh cúm gà.

- Bệnh toi gà…. – SGK trang 122

Câu 8: Các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân từ:

A. Cơ học.

B. Vi sinh vật.

C. Di truyền.

D. Hóa học.

Các bệnh lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân từ vi sinh vật – SGK trang 122

Câu 9: Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý nào dưới đây chính xác nhất?

A. Cách ly vật nuôi theo dõi thêm.

B. Bán ngay khi có thể.

C. Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám.

D. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết, phương pháp xử lý chính xác nhất là: Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám – SGK trang 122

Câu 10: Biện pháp nào dưới đây không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi?

A. Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm.

B. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin.

C. Vệ sinh môi trường sạch sẽ.

D. Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe.

Biện pháp không đúng khi phòng, trị bệnh cho vật nuôi là: Bán hoặc mổ thịt vật nuôi ốm – SGK trang 122

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 47 có đáp án: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác