Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 30 có đáp án: Vài trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

11/16/2021 11:23:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 30 có đáp án chính xác nhất: Vài trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 30 có đáp án: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

Câu 1: Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

A. Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm.

C. Sản xuất vắc-xin.

D. Tất cả đều đúng.

Vai trò của chăn nuôi trong nền kinh tế gồm:

- Cung cấp phương tiện di chuyển, sức kéo.

- Cung cấp lương thực, thực phẩm.

- Sản xuất vắc-xin - Hình 50, SGK trang 81

Câu 2: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?

A. Lợn.

B. Chuột.

C. Tinh tinh.

D. Gà.

Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên: Chuột - Hình 50, SGK trang 81

Câu 3: Con vật nuôi nào dưới đây là gia súc?

A. Vịt.

B. Gà.

C. Lợn.

D. Ngan.

Con vật nuôi thuộc loại gia súc là: Lợn

Câu 4: Bò có thể cung cấp được những sản phẩm nào sau đây, trừ:

A. Trứng.

B. Thịt.

C. Sữa.

D. Da.

Bò có thể cung cấp được những sản phẩm như: thịt, sữa, da….

Câu 5: Con vật nuôi nào dưới đây là gia cầm?

A. Vịt.

B. Bò.

C. Lợn.

D. Trâu.

Con vật nuôi thuộc loại gia cầm là: Vịt

Câu 6: Gà có thể cung cấp được những sản phẩm nào sau đây, trừ:

A. Trứng.

B. Thịt.

C. Sữa.

D. Lông.

Gà có thể cung cấp được những sản phẩm như: thịt, da, trứng…

Câu 7: Con vật nào dưới đây có thể cung cấp sức kéo, trừ:

A. Trâu.

B. Bò.

C. Dê.

D. Ngựa.

Con vật có thể cung cấp sức kéo như: trâu, bò, ngựa, voi…

Câu 8: Có mấy nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Các nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta bao gồm:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện.

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý – Sơ đồ 7, SGK trang 82

Câu 9: Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:

A. Các loại vật nuôi.

B. Quy mô chăn nuôi.

C. Thức ăn chăn nuôi.

D. Cả A và B đều đúng.

Để phát triển chăn nuôi toàn diện, cần phải đa dạng hóa về:

- Các loại vật nuôi.

- Quy mô chăn nuôi – Sơ đồ 7, SGK trang 82

Câu 10: Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để:

A. Phát triển chăn nuôi toàn diện.

B. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

C. Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý

D. Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ ngành chăn nuôi ở nước ta là để: Tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Sơ đồ 7, SGK trang 82)

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 31 có đáp án: Giống vật nuôi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác