Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 16 có đáp án: Gieo trồng cây nông nghiệp

11/16/2021 10:29:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 16 có đáp án chính xác nhất: Gieo trồng cây nông nghiệp

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 16 có đáp án: Gieo trồng cây nông nghiệp

Câu 1: Thời vụ là:

A. Khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng.

B. Khoảng thời gian nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng.

C. Khoảng thời gian không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng.

D. Tất cả đều sai.

Thời vụ là khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng – SGK trang 39

Câu 2: Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố:

A. Khí hậu.

B. Loại cây trồng.

C. Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương.

D. Cả 3 đáp án trên.

Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố:

- Khí hậu.

- Loại cây trồng.

- Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương – SGK trang 39)

Câu 3: Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A. Tháng 4 đến tháng 7.

B. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

C. Tháng 9 đến tháng 12.

D. Tháng 6 đến tháng 11.

Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

Câu 4: Các vụ gieo trồng trong năm ở nước ta tập trung vào các vụ sau, trừ:

A. Vụ đông xuân.

B. Vụ hè thu.

C. Vụ chiêm.

D. Vụ mùa.

Các vụ gieo trồng trong năm ở nước ta tập trung vào các vụ: đông xuân, hè thu, mùa – SGK trang 39

Câu 5: Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí:

A. Tỷ lệ hạt nãy mầm cao.

B. Không có sâu, bệnh.

C. Kích thước hạt to.

D. Tất cả đều đúng.

Hạt giống đem gieo trồng phải đạt các tiêu chí:

- Tỷ lệ hạt nãy mầm cao.

- Không có sâu, bệnh.

- Kích thước hạt to - SGK trang 39

Câu 6: Có mấy cách xử lý hạt giống?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Có 2 cách xử lý hạt giống: xử lý nhiệt và xử lý bằng hóa chất - SGK trang 40

Câu 7: Để xử lý hạt lúa, ta ngâm hạt lúa trong dung dịch fomalin trong thời gian:

A. 3 giờ.

B. 4 giờ.

C. 5 giờ.

D. 6 giờ.

Để xử lý hạt lúa, ta ngâm hạt lúa trong dung dịch fomalin trong thời gian 3 giờ - SGK trang 40

Câu 8: Có mấy phương pháp gieo giống?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Có 2 phương pháp gieo giống: gieo bằng hạt và trồng cây con – SGK trang 40

Câu 9: Tỉ lệ trộn hạt cải bắp với chất TMTD để xử lý hạt cải bắp là:

A. 1 kg hạt: 1g TMTD

B. 1 kg hạt: 2g TMTD

C. 2 kg hạt: 1g TMTD

D. 1 kg hạt: 3g TMTD

Tỉ lệ trộn hạt cải bắp với chất TMTD để xử lý hạt cải bắp là 1 kg hạt: 1g TMTD - SGK trang 40

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng về phương pháp trồng cây thủy canh, trừ:

A. Cây được trồng trong dung dịch chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

B. Phần lớn rễ cây nằm trên giá đỡ nằm ngoài dung dịch.

C. Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng.

D. Thường được áp dụng ở những nơi đất trồng hiếm.

Phát biểu sai về phương pháp trồng cây thủy canh là: Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng – Phần Có thể em chưa biết, SGK trang 41

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 19 có đáp án: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác