Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 32 có đáp án: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

11/17/2021 1:56:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 32 có đáp án chính xác nhất: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 32 có đáp án: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Câu 1: Trứng thụ tinh để tạo thành:

A. Cá thể già.

B. Hợp tử.

C. Cá thể con.

D. Giao tử.

Trứng thụ tinh để tạo thành hợp tử - SGK trang 86

Câu 2: Sự phát triển của vật nuôi có mối liên quan gì với sự sinh trưởng và phát dục?

A. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra cùng một lúc.

B. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, không liên quan gì nhau.

C. Sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Trong sự phát triển của vật nuôi thì sự sinh trưởng và phát dục xảy ra xen kẽ, hỗ trợ lẫn nhau. – SGK trang 86

Câu 3: Ngan 1 ngày tuổi có cân nặng:

A. 42g

B. 79g

C. 152g

D. 64g

Ngan 1 ngày tuổi có cân nặng: 42g – SGK trang 87

Câu 4: Buồng trứng của con cái lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Phát dục sau đó sinh trưởng.

C. Sinh trưởng sau đó phát dục.

D. Sự phát dục.

Buồng trứng của con cái lớn lên cùng với sự phát triển của cơ thể, quá trình đó được gọi là sự sinh trưởng - SGK trang 87

Câu 5: Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Sự phát dục.

C. Sinh trưởng sau đó phát dục.

D. Phát dục sau đó sinh trưởng.

Gà mái bắt đầu đẻ trứng, quá trình đó được gọi là sự phát dục - SGK trang 87

Câu 6: Có mấy đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Có 3 đặc điểm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

- Không đồng đều

- Theo giai đoạn

- Theo chu kì – SGK trang 87

Câu 7: Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là:

A. Sự sinh trưởng.

B. Phát dục sau đó sinh trưởng.

C. Sinh trưởng sau đó phát dục.

D. Sự phát dục.

Xương ống chân của bê dài thêm 5cm, quá trình đó được gọi là sự sinh trưởng - SGK trang 87

Câu 8: Chu kì động dục của ngựa là:

A. 18 ngày.

B. 29 ngày

C. 23 ngày.

D. 21 ngày.

Chu kì động dục của ngựa là 23 ngày – SGK trang 88

Câu 9: Lợn lúc đẻ ra nặng khoảng:

A. 30 kg.

B. 3 – 4 kg.

C. 0,8 – 1 kg.

D. 0,4 mg.

Lợn lúc đẻ ra nặng khoảng 0,8 – 1 kg – SGK trang 88)

Câu 10: Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

A. Điều kiện môi trường.

B. Đặc điểm di truyền.

C. Sự chăm sóc của con người.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi gồm:

- Đặc điểm di truyền.

- Điều kiện môi trường.

- Sự chăm sóc của con người - SGK trang 88

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 33 có đáp án: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác