Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 28 có đáp án: Khai thác rừng

11/16/2021 11:17:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 28 có đáp án chính xác nhất: Khai thác rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 28 có đáp án: Khai thác rừng

Câu 1: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác trắng là:

A. Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 – 4 lần khai thác.

B. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 – 2 lần khai thác.

C. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần khai thác.

D. Chặt chọn lọc cây rừng đã già, sức sống kém.

Lượng cây chặt hạ trong Khai thác trắng là: Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần khai thác – Bảng 2, SGK trang 71

Câu 2: Thời gian chặt hạ trong Khai thác chọn là:

A. Kéo dài 5 – 10 năm.

B. Kéo dài 2 – 3 năm.

C. Trong mùa khai thác gỗ (< 1 năm).

D. Không hạn chế thời gian.

Thời gian chặt hạ trong Khai thác chọn là: Không hạn chế thời gian - Bảng 2, SGK trang 71

Câu 3: Ở những nơi rừng có độ dốc bao nhiêu không được phép khai thác trắng?

A. Lớn hơn 15độ

B. Lớn hơn 25độ

C. Lớn hơn 10độ

D. Lớn hơn 20độ

Ở những nơi rừng có độ dốc lớn hơn 15⁰ không được phép khai thác trắng do nguy cơ xói mòn, sạt lở đất và lũ lụt cao - Hình 46, SGK trang 71-72

Câu 4: Cách phục hồi rừng trong Khai thác chọn là:

A. Trồng rừng.

B. Rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Cách phục hồi rừng trong Khai thác chọn là: Để rừng tự phục hồi bằng tái sinh tự nhiên – Bảng 2, SGK trang 71

Câu 5: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác dần là:

A. Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 – 4 lần khai thác.

B. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 – 2 lần khai thác.

C. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần khai thác.

D. Chặt chọn lọc cây rừng đã già, sức sống kém.

 Lượng cây chặt hạ trong Khai thác dần là: Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 - 4 lần khai thác – Bảng 2, SGK trang 71

Câu 6: Thời gian chặt hạ trong Khai thác trắng là:

A. Kéo dài 5 – 10 năm.

B. Kéo dài 2 – 3 năm.

C. Trong mùa khai thác gỗ (>1 năm).

D. Không hạn chế thời gian.

Thời gian chặt hạ trong Khai thác trắng là: Trong mùa khai thác gỗ (<1 năm) – Bảng 2, SGK trang 71

Câu 7: Trong khai thác dần, để thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi cần giữ lại bao nhiêu cây giống tốt trên 1 ha?

A. 30 – 40 cây.

B. 40 – 50 cây.

C. 50 – 60 cây.

D. 60 – 70 cây

Trong khai thác dần, để thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi cần giữ lại 40 - 50 cây giống tốt trên 1 ha - SGK trang 73

Câu 8: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác chọn là:

A. Chặt toàn bộ cây rừng trong 3 – 4 lần khai thác.

B. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 – 2 lần khai thác.

C. Chặt toàn bộ cây rừng trong 1 lần khai thác.

D. Chặt chọn lọc cây rừng đã già, sức sống kém.

Lượng cây chặt hạ trong Khai thác chọn là: Chặt chọn lọc cây rừng đã già, sức sống kém - Bảng 2, SGK trang 71

Câu 9: Trong những cây sau, cây nào bị cấm khai thác:

A. Bách xanh.

B. Thông đỏ.

C. Sam bông.

D. Tất cả đều đúng

Trong những cây sau, các cây bị cấm khai thác là: Bách xanh, thông đỏ, sam bông...

– Phần Có thể em chưa biết SGK trang 74

Câu 10: Lượng gỗ khai thác chọn không được vượt quá bao nhiêu % lượng gỗ của khu rừng khai thác?

A. 35%

B. 30%

C. 25%

D. 45%

Lượng gỗ khai thác chọn không được vượt quá 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác - SGK trang 72

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác