Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 34 có đáp án: Nhân giống vật nuôi

11/17/2021 2:07:00 PM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 34 có đáp án chính xác nhất: Nhân giống vật nuôi

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 34 có đáp án: Nhân giống vật nuôi

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng về chọn phối, trừ:

A. Chọn phối còn được gọi khác là chọn đôi giao phối.

B. Chọn phối là nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống.

C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá được chất lượng của đời trước.

D. Chọn phối là ghép đôi con đực với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.

Phát biểu sai là: Chất lượng đời sau sẽ đánh giá được chất lượng của đời trước – SGK trang 91

Câu 2: Có mấy phương pháp chọn phối?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Có 2 phương pháp chọn phối:

- Chọn phối cùng giống

- Chọn phối khác giống – SGK trang 91

Câu 3: Giống gà lai Rốt – Ri có đặc điểm:

A. Thịt ngon, dễ nuôi.

B. Có sức sản xuất cao.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Giống gà lai Rốt – Ri có đặc điểm:

- Có sức sản xuất cao.

- Thịt ngon, dễ nuôi – SGK trang 91

Câu 4: Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp nào?

A. Chọn phối cùng giống.

B. Chọn phối khác giống.

C. Chọn phối lai tạp.

D. Tất cả đều sai.

Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp chọn phối cùng giống – SGK trang 91

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng về nhân giống thuần chủng, trừ:

A. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống.

B. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cái của hai giống khác nhau.

C. Tạo ra được nhiều cá thể của giống đã có.

D. Giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đã có.

Phát biểu sai là: Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cái của hai giống khác nhau. – SGK trang 91

Câu 6: Phương pháp nào dưới đây là nhân giống thuần chủng:

A. Gà Lơ go x Gà Ri.

B. Lợn Móng Cái x Lợn Lan đơ rát.

C. Lợn Móng Cái x Lơn Ba Xuyên.

D. Lợn Móng Cái x Lợn Móng Cái.

Phương pháp nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng Cái x Lợn Móng Cái

Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm ngoại hình của Gà Ri?

A. Da vàng hoặc vàng trắng.

B. Lông pha tạp từ nâu, vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía…

C. Mào dạng đơn.

D. Tất cả đều đúng.

Đặc điểm ngoại hình của Gà Ri là:

- Da vàng hoặc vàng trắng.

- Lông pha tạp từ nâu, vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía…

- Mào dạng đơn - SGK trang 94

Câu 8: Ngoại hình gà sản xuất trứng có đặc điểm:

A. Thể hình dài.

B. Thể hình ngắn.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Ngoại hình gà sản xuất trứng có đặc điểm thể hình dài – SGK trang 93

Câu 9: Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ:

A. Phải có mục đích rõ ràng.

B. Chọn một số ít cá thể đực, cái cùng giống tham gia.

C. Quản lí giống chặt chẽ, tránh giao phối cận huyết.

D. Nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.

Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ: Chọn một số ít cá thể đực, cái cùng giống tham gia - SGK trang 92

Câu 10: Ước tính khối lượng lợn theo công thức:

A. m (kg) = Dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87.

B. m (kg) = Dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

C. m (kg) = Dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97.

D. m (kg) = Dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97,5.

Ước tính khối lượng lợn theo công thức: m (kg) = Dài thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5 – SGK trang 98

Bài tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 37 có đáp án: Thức ăn vật nuôi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác