Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 23 có đáp án: Làm đất gieo ươm cây rừng

11/16/2021 10:59:00 AM
Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 23 có đáp án chính xác nhất: Làm đất gieo ươm cây rừng

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 23 có đáp án: Làm đất gieo ươm cây rừng

Câu 1: Vườn gieo ươm là nơi:

A. Chăm sóc cây giống đảm bảo cây phát triển khoẻ mạnh.

B. Tạo ra nhiều giống cây mới phục vụ cho công tác trồng trọt.

C. Sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng.

D. Tất cả đều sai.

Vườn gieo ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng – SGK trang 57

Câu 2: Để cây giống có tỉ lệ sống cao và chất lượng tốt, nơi đặt vườn ươm phải có các điều kiện sau:

A. Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.

B. Mặt đất bằng hay hơi dốc.

C. Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại.

D. Tất cả đều đúng.

Để cây giống có tỉ lệ sống cao và chất lượng tốt, nơi đặt vườn ươm phải có các điều kiện sau:

- Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.

- Mặt đất bằng hay hơi dốc.

- Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại. – SGK trang 57

Câu 3: Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng bao nhiêu là phù hợp?

A. 5 - 6.

B. 6 – 7.

C. 7 - 8.

D. 8 – 9.

Nơi đặt vườm ươm cần phải có độ pH bằng 6 – 7 – SGK trang 57

Câu 4: Hướng luống theo hướng nào để cây con nhận được đủ ánh sáng?

A. Đông - Tây

B. Đông – Bắc

C. Tây - Nam

D. Bắc - Nam

Hướng luống theo hướng Bắc – Nam để cây con nhận được đủ ánh sáng – SGK trang 58

Câu 5: Kích thước luống đất của nơi ươm giống là:

A. 10-15m x 0,8-1m

B. 15-18m x 1-1,2m

C. 10-12m x 0,5-0,8m

D. 10-15m x 0,8-1,2m

Kích thước luống đất của nơi ươm giống là: 10-15m x 0,8-1m – Hình 36a , SGK trang 59

Câu 6: Đặc điểm của vỏ bầu là:

A. Có hình ống.

B. Kín 2 đầu.

C. Hở 2 đầu.

D. A và C đúng

Đặc điểm của vỏ bầu là có hình ống, hở 2 đầu – SGK trang 59

Câu 7: Quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp gồm mấy bước?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Đáp án:

Quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp gồm 5 bước:

Đất hoang đã qua sử dung → Dọn cây hoang dại → Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại → Đập và san phẳng đất → Đất tơi xốp – SGK trang 58

Câu 8: Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bón loại phân nào?

A. Phân đạm.

B. Phân lân.

C. Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m2.

D. Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m2 và supe lân từ 40 – 100 g/m2.

Bón phân lót cho luống đất vườn ươm giống nên bónphân hỗn hợp vơ cơ và hữu cơ theo công thức: Phân chuồng ủ hoại từ 5 – 7 kg/m^2 và supe lân từ 40 – 100 g/m^2 – SGK trang 58

Câu 9: Trong quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp, sau khi dọn cây hoang dại thì ta phải làm gì? C. Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại – SGK trang 58

A. Đập và san phẳng đất.

B. Đốt cây hoang dại.

C. Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại.

D. Không phải làm gì nữa

Trong quy trình kĩ thuật dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp, sau khi dọn cây hoang dại thì ta phải làm: Cày sâu, bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu, bệnh hại – SGK trang 58

Câu 10: Ruột bầu thường chứa:

A. 80-89% đất mặt tơi xốp.

B. 50-60% đất mặt tơi xốp.

C. 20% phân hữu cơ ủ hoại.

D. 5% phân supe lân.

Ruột bầu thường chứa: 80-89% đất mặt tơi xốp, 10% phân hữu cơ ủ hoại và 1-2% phân supe lân – SGK trang 59

Bài tiếp theo: 

Câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 24 có đáp án: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương

Suckhocuocsong.vn

Các tin khác