Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

1/15/2022 2:11:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Bài 1: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 1 có đáp án: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lý

Bài 2: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 2 có đáp án: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến.

Bài 3: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 3 có đáp án: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 4 có đáp án: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Bài 5: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 5 có đáp án: Lược đồ trí nhớ

Bài 6: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 6 có đáp án: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Bài 7: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 7 có đáp án: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Bài 8: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 8 có đáp án: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Bài 9: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 9 có đáp án: Xác định phương hướng ngoài thực địa - Kết nối tri thức

Bài 10: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 10 có đáp án: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

Bài 11: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 11 có đáp án: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Bài 12: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 12 có đáp án: Núi lửa và động đất

Bài 13: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 13 có đáp án: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Bài 14: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 14 có đáp án: Bài tập chuyên đề cấu tạo của trái đất. Vỏ trái đất

Bài 15: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 15 có đáp án: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Bài 16: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 16 có đáp án: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Bài 17: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 17 có đáp án: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu - Kết nối tri thức

Bài 18: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 18 có đáp án: chuyên đề khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 19: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 19 có đáp án: Thủy quyển vòng tuần hoàn lớn của nước

Bài 21: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 21 có đáp án: Biển và đại dương

Bài 22: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 22 có đáp án) Lớp đất trên Trái Đất

Bài 23: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 23 có đáp án: Sự sống trên Trái Đất

Bài 24: Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 24 có đáp án: Rừng nhiệt đới

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 6 Bài 25 có đáp án: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 6 Bài 26 có đáp án: Chuyên đề đất và sinh vật trên trái đất

Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 6 Bài 28 có đáp án: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 30 có đáp án: Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác