Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 30 có đáp án: Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên

12/25/2021 4:16:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 30 có đáp án chính xác nhất Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 30 có đáp án: Bài tập chuyên đề con người và thiên nhiên

Câu 1. Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

A. Bắc Á, Bắc Phi, Đông Bắc Hoa Kì.

B. Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kỳ.

C. Nam Á, Bắc Á, Tây Nam Á, Tây Âu.

D. Đông Âu, Đông Nam Á, Nam Mĩ.

Đáp án cần chọ là B: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 2. Siêu đô thị nào sau đây thuộc khu vực Đông Nam Á?

A. Gia-cac-ta.

B. Tô-ky-ô.

C. Mum-bai.

D. Thượng Hải.

Đáp án cần chọ là A: SGK địa lý lớp 6 trang 183

Câu 3. Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

A. Địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.

B. Khí hậu, địa hình, nguồn nước và đất đai.

C. Đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách.

D. Nguồn nước, dân số, khí hậu và địa hình.

Đáp án cần chọ là B: SGK địa lý lớp 6 trang 184

Câu 4. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của

A. Sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến môi trường tự nhiên tương lai.

B. Sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế tương lai.

C. Thế hệ tương lai mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ hiện tại.

D. Thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Đáp án cần chọ là D: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 5. Châu lục nào sau đây tập trung nhiều siêu đô thị nhất trên thế giới?

A. Châu Á.

B. Châu Âu.

C. Châu Mĩ.

Đáp án cần chọ là A: SGK địa lý lớp 6 trang 183

Câu 6. Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?

A. Ven biển, ven sông.

B. Hoang mạc, núi cao.

C. Đồng bằng, trung du.

D. Các trục giao thông.

Đáp án cần chọ là B: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 7. Ở châu Á, dân cư tập trung thưa thớt ở khu vực nào sau đây?

A. Đông Nam Á.

B. Nam Á.

C. Trung Á.

D. Đông Á.

Đáp án cần chọ là C: SGK địa lý lớp 6 trang 181

Câu 8. Tài nguyên thiên nhiên bị suy thoái là do

A. Phát triển du lịch.

B. Thiên tai tự nhiên.

C. Khai thác quá mức.

D. Dân số đông và trẻ.

Đáp án cần chọ là C: SGK địa lý lớp 6 trang 185

Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá là do

A. Bị rửa trôi xói mòn nhiều.

B. Ẩnh hưởng của đốt rừng.

C. Thiếu công trình thuỷ lợi.

D. Không có người sinh sống.

Đáp án cần chọ là C: Diện tích đất ở các vùng khí hậu nhiệt đới khô ngày càng bị sa mạc hoá chủ yếu do thiếu các công trình thủy lợi. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển và kém phát triển ở khu vực châu Phi.

Câu 10. Quá trình đô thị hóa có gây ra khó khăn nào sau đây đối với phát triển kinh tế - xã hội?

A. Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu lao động.

C. Gia tăng người thất nghiệp ở các đô thị.

D. Thay đổi quá trình sinh, tử và hôn nhân.

Đáp án cần chọ là C: Đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa đem lại nguồn lao động dồi dào có chất lượng, cung cấp điều kiện cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút đầu tư… từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư, thay đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị => Như vậy gia tăng nạn thất nghiệp ở thành thị là ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa.

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác