Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 11 có đáp án: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh, hiện tượng tạo núi

12/23/2021 2:55:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 11 có đáp án chính xác: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh, hiện tượng tạo núi

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 11 có đáp án: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh, hiện tượng tạo núi

Câu 1. Nội lực có xu hướng nào sau đây?

A. Phá huỷ địa hình bề mặt đất.

B. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.

C. Tạo ra các dạng địa hình mới.

D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 2. Nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực không phải là

A. sự phân hủy của các chất phóng xạ.

B. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. sự chuyển dịch của các dòng vật.

D. năng lượng các phản ứng hóa học.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 3. Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. năng lượng trong lòng Trái Đất.

B. năng lượng của bức xạ mặt trời.

C. năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

D. năng lượng từ biển và đại dương.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra ngoại lực là do

A. hoạt động vận động kiến tạo.

B. động đất, núi lửa, sóng thần.

C. năng lượng bức xạ Mặt Trời.

D. sự di chuyển vật chất ở manti.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 5. Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực?

A. Hang động caxtơ.

B. Núi lửa, động đất.

C. Vực thẳm, hẻm vực.

D. Các đỉnh núi cao.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 6. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây?

A. Động đất, núi lửa.

B. Lũ lụt, sạt lở đất.

C. Phong hóa, xâm thực.

D. Sóng thần, xoáy nước.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 7. Vận động tạo núi là vận động

A. Nâng lên - hạ xuống.

B. Uốn nếp - đứt gãy.

C. Phong hóa - sinh học.

D. Bóc mòn - vận chuyển.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 8. Hiện tượng nào sau đây là do tác động của nội lực?

A. Bồi tụ.

B. Xâm thực.

C. Đứt gãy.

D. Nấm đá.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 9. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?

A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.

B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau.

C. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.

D. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 10. Vận động kiến tạo không có biểu hiện nào sau đây?

A. Nâng lên, hạ xuống.

B. Động đất, núi lửa.

C. Uốn nét, đứt gãy.

D. Mài mòn, bồi tụ.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Câu 11. Quá trình tạo núi là kết quả tác động

A. Lâu dài, phụ thuộc từng giai đoạn của nội và ngoại lực.

B. Nhanh, liên tục và hỗ trợ nhau của nội và ngoại lực.

C. Lâu dài, liên tục và đồng thời của nội và ngoại lực.

D. Nhanh chóng nhưng hỗ trợ nhau của nội và ngoại lực.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 132

Câu 12. Các dạng địa hình nào sau đây được hình thành do gió?

A. Hàm ếch sóng vỗ.

B. Bậc thềm sóng vỗ.

C. Vách biển, vịnh biển.

D. Các cột đá, nấm đá.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 131

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 12 có đáp án: Núi lửa và động đất

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác