Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 19 có đáp án: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

3/23/2022 4:29:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 19 có đáp án chính xác: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 19 có đáp án: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Câu 1. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng

A. 2,5%.

B. 30,1%.

C. 97,5%.

D. 68,7%.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 2. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau đây?

A. Rắn.

B. Quánh dẻo.

C. Lỏng.

D. Hơi.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 3. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

A. 1/2.

B. 3/4.

C. 4/5.

D. 2/3.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 4. Nước từ đại dương bốc hơi được gió đưa vào lục địa gây mưa rơi xuống thành các dạng nước rồi đổ ra đại dương, hiện tượng đó là

A. vòng tuần hoàn của sinh vật.

B. vòng tuần hoàn địa chất.

C. vòng tuần hoàn nhỏ của nước.

D. vòng tuần hoàn lớn của nước.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 157

Câu 5. Nguồn nước bị ô nhiễm không bao gồm

A. Nước sông hồ.

B. Nước biển.

C. Nước lọc.

D. Nước ngầm.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 6. Nước ngọt trên Trái Đất gồm có

A. Nước ngầm, nước biển, nước sông và băng.

B. Nước mặt, nước biển, nước ngầm và băng.

C. Nước ngầm, nước ao hồ, sông suối và băng.

D. Nước mặt, nước khác, nước ngầm và băng.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 7. Nước luôn di chuyển giữa

A. Đại dương, các biển và lục địa.

B. Đại dương, lục địa và không khí.

C. Lục địa, đại dương và các ao, hồ.

D. Lục địa, biển, sông và khí quyển.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 157

Câu 8. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành

A. Mưa.

B. Nước.

C. Sấm.

D. Mây.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 157

Câu 9. Vòng tuần hoàn nhỏ của nước bao gồm những giai đoạn nào sau đây?

A. Bốc hơi và nước rơi.

B. Thấm và nước rơi.

C. Bốc hơi và dòng chảy.

D. Nước rơi và dòng chảy.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 157

Câu 10. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

A. Biển và đại dương.

B. Ao, hồ, vũng vịnh.

C. Băng hà, khí quyển.

D. Các dòng sông lớn.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Câu 11. Nguồn năng lượng chính cung cấp cho vòng tuần hoàn của Nước trên Trái Đất là

A. Năng lượng bức xạ Mặt Trời.

B. Năng lượng thuỷ triều.

C. Năng lượng địa nhiệt.

D. Năng lượng của gió.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 157

Câu 12. Nước ngọt trên Trái Đất không bao gồm có

A. nước mặt.

B. băng.

C. nước biển.

D. nước ngầm.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 156

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 21 có đáp án: Biển và đại dương

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác