Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 16 có đáp án: Nhiệt độ không khí, mây và mưa

12/23/2021 3:44:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 16 có đáp án chính xác: Nhiệt độ không khí, mây và mưa

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 16 có đáp án: Nhiệt độ không khí, mây và mưa

Câu 1. Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào

A. 12 giờ trưa.

B. 11 giờ trưa.

C. 14 giờ trưa.

D. 13 giờ trưa.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 146.

Câu 2. Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?

A. Ẩm kế.

B. Nhiệt kế.

C. Vũ kế.

D. Áp kế.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 3. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?

A. Áp kế.

B. Nhiệt kế.

C. Ẩm kế.

D. Vũ kế.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 4. Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm

A. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.

B. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.

C. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ.

D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 5. Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là

A. Sinh vật.

B. Biển và đại dương.

D. Ao, hồ.

C. Sông ngòi.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 6. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng

A. Chí tuyến.

B. Xích đạo.

C. Cận cực.

D. Ôn đới.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 7. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng

A. Không đổi.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Biến động.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 147.

Câu 8. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì

A. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.

B. hình thành độ ẩm tuyệt đối.

C. tạo thành các đám mây.

D. diễn ra sự ngưng tụ.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 146.

Câu 9. Nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt cho Trái Đất là

A. Con người đốt nóng.

B. Ánh sáng từ Mặt Trời.

C. Sự đốt nóng của Sao Hỏa.

D. Các hoạt động công nghiệp.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 146.

Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu vùng Xích đạo có mưa nhiều nhất trên thế giới là do

A. Nhiệt độ thấp, độ ẩm và đại dương.

B. Dòng biển nóng, áp cao chí tuyến.

C. Nhiệt độ cao, áp thấp xích đạo.

D. Áp thấp ôn đới, độ ẩm và dòng biển.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 149.

Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng về sự phân bố lượng mưa không đều trên Trái Đất theo vĩ độ?

A. Mưa rất lớn ở vùng nhiệt đới; không có mưa ở vùng cực và cận cực.

B. Mưa nhiều ở cực và cận cực; mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới và xích đạo.

C. Mưa nhất nhiều ở ôn đới; mưa ít ở vùng cận xích đạo, cực và cận cực.

D. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 149.

Câu 12. Giả sử có một ngày ở thành phố Y, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 170C, lúc 5 giờ được 260C, lúc 13 giờ được 370C và lúc 19 giờ được 320C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?

A. 260C.

B. 270C.

C. 290C.

D. 280C.

Đáp án cần chọn là D:

- Tính nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo/Số lần đo.

- Áp dụng công thức, ta có nhiệt độ TB = (17 + 26 + 37 + 32): 4 = 280C.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 17 có đáp án: Thời tiết và khí hậu, biến đổi khí hậu

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác