Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 7 có đáp án: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

12/23/2021 2:06:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 7 có đáp án chính xác: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 7 có đáp án: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Câu 1. Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?

A. Hiện tượng mùa trong năm.

B. Giờ trên Trái Đất.

C. Sự lệch hướng chuyển động.

D. Sự luân phiên ngày đêm.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 2. Trong khi Trái Đất tự quay quanh trục những địa điểm nào sau đây không thay đổi vị trí?

A. Hai cực.

B. Xích đạo.

C. Vòng cực.

D. Hai chí tuyến.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 3. Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động

A. Xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

B. Tự quay quanh trục của Trái Đất.

D. Tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời.

C. Xung quanh các hành tinh của Trái Đất.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 4. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

A. 23 giờ.

B. 21 giờ.

C. 24 giờ.

D. 22 giờ.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 5. Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?

A. Tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.

B. Thuận theo chiều kim đồng hồ tạo ra hiện tượng 24 giờ.

C. Cùng với hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

D. Cùng chiều kim đồng hồ và hướng từ Tây sang Đông.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 6. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng nào sau đây?

A. Giờ giấc mỗi nơi mỗi khác.

B. Hiện tượng mùa trong năm.

C. Sự lệch hướng chuyển động.

D. Ngày đêm nối tiếp nhau.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 119

Câu 7. Khi Luân Đôn là 10 giờ, thì ở Hà Nội là

A. 15 giờ.

B. 17 giờ.

C. 21 giờ.

D. 19 giờ.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 118: Hà Nội (múi giờ số 7) và Luân Đôn (múi giờ số 0) chênh nhau: 7 giờ - 0 giờ = 7 giờ. Múi giờ số số 7 nằm ở bên phải múi giờ số 0 nên có giờ đến sớm hơn => Thời gian hiện tại của múi giờ số 7 = Thời gian của múi giờ 0 + số múi giờ chênh lệch = 10 giờ + 7 giờ = 17 giờ cùng ngày => Khi Luân Đôn đang là 10 giờ thì cùng lúc đó Hà Nội đang là 17 giờ cùng ngày.

Câu 8. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động nào sau đây?

A. Chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

B. Chuyển động xung quanh các hành tinh của Trái Đất.

C. Sự chuyển động tịnh tiến của Trái Đất.

D. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do

A. ánh sáng Mặt Trời và của các hành tinh chiếu vào.

B. các thế lực siêu nhiên và thần linh hỗ trợ tạo nên.

C. Trái Đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục.

D. trục Trái Đất nghiêng trên một mặt phẳng quỹ đạo.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do: Trái Đất hình khối cầu Mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Do đó, nửa được chiếu sáng sẽ là ban ngày, nửa bị che khuất nằm trong bóng tối là ban đêm. Nhờ sự vận động tự quay của Trái Đất từ Tây sang Đông mà khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

Câu 10. Trên Trái Đất, giờ khu vực phía Đông bao giờ cũng sớm hơn giờ khu vực phía Tây là do

A. trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng.

B. sự luân phiên ngày đêm kế tiếp nhau.

C. Trái Đất tự quay từ Đông sang Tây.

D. Trái Đất quay từ Tây sang Đông.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 119

Câu 11. Nếu đi từ phía Đông sang phía Tây, khi đi qua kinh tuyến 1800 người ta phải

A. Tăng thêm 1 giờ.

B. Lùi lại 1 ngày lịch.

C. Tăng thêm 1 ngày lịch.

D. Lùi lại 1 giờ.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 119

Câu 12. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc

A. 56027’.

B. 23027’.

C. 66033’.

D. 32027’.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 13. Đường biểu hiện trục Trái Đất (BN) và đường phân chia sáng tối (ST) làm thành một góc

A. 23027’.

B. 66033’.

C. 33066’.

D. 27023’.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 118

Câu 14. Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 là 14 giờ thì ở TP. Đà Nẵng là

A. 18 giờ.

B. 22 giờ.

C. 19 giờ.

D. 21 giờ.

Đáp án cần chọn là D: TP. Đà Nẵng (Việt Nam) thuộc múi giờ số 7. Khi khu vực giờ kinh tuyến số 0 (giờ gốc) là 14 giờ -> TP. Đà Nẵng (múi giờ số 7) là: 14 giờ + 7 giờ = 21 giờ cùng ngày.

Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho bề mặt Trái Đất luôn có hiện tượng ngày và đêm?

A. Trái Đất tự quay quanh trục.

B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.

C. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

D. Trục Trái Đất nghiêng.

Đáp án cần chọn là C: Do Trái Đất có dạng hình khối cầu nên tia sáng mặt trời là những đường thẳng song song chỉ chiếu sáng được một nửa (ban ngày), nửa còn lại sẽ bị khuất sau bóng tối (ban đêm) => Vì vậy sinh ra ngày và đêm.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 8 có đáp án: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác