Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

12/25/2021 4:06:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 29 có đáp án chính xác nhất: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 6 Bài 29 có đáp án: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Câu 1. Mục tiêu của phát triển bền vững là đảm bảo cho con người có

A. Sức khỏe, tuổi thọ con người ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

B. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

D. Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ tiện nghi, an toàn bền lâu.

C. Môi trường sống an toàn bền vững, lành mạnh và tuổi thọ ngày càng cao.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 2. Bảo vệ tự nhiên không có ý nghĩa trong việc

A. Giữ gìn sự đa dạng sinh học.

B. Hạn chế suy thoái môi trường.

C. Mở rộng diện tích đất, nước.

D. Ngăn chặn ô nhiễm tự nhiên.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 3. Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của

A. Sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến môi trường tự nhiên tương lai.

B. Sản xuất hiện tại mà không làm tổn hại đến sự phát triển kinh tế tương lai.

C. Thế hệ tương lai mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ hiện tại.

D. Thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Đáp án cần chọn là D: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 4. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận?

A. Năng lượng Mặt Trời, không khí.

B. Không khí, khoáng sản và nước.

C. Năng lượng Mặt Trời, khoáng sản.

D. Thổ nhưỡng, không khí, địa hình.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 5. Nguyên nhân cơ bản nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên là do

A. Hiệu ứng nhà kính.

B. Mưa acid, băng tan.

C. Ô nhiễm môi trường.

D. Sự suy giảm sinh vật.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 6. Mục tiêu của phát triển bền vững không có khía cạnh nào sau đây?

A. Xã hội.

B. Đô thị hóa.

C. Môi trường.

D. Kinh tế.

Đáp án cần chọn là B: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 7. Hội nghị nào sau đây thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường?

A. Hội nghị Thượng đỉnh G20.

B. Hội nghị Cộng đồng châu Âu.

C. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất.

D. Hội nghị các nước ASEAN.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Hội nghị thể hiện sự nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề bảo vệ môi trường là hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất. Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất đầu tiên được tổ chức vào năm 1992 ở Rio de Janeiro.

Câu 8. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, nên chúng ta cần phải

A. Bảo vệ môi trường sống.

B. Tạo ra các môi trường mới.

C. Hạn chế khai thác tài nguyên.

D. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 9. Cơ sở của phát triển bền vững không phải là:

A. Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi môi trường đã suy thoái.

B. Bảo tồn tính đa dạng sinh học và quản lí tốt phương thức sản xuất.

C. Sử dụng tối đa, khai thác nhiều tài nguyên không thể tái tạo được.

D. Giảm đến mức thấp nhất của sự cạn kiệt tài nguyên và môi trường.

Đáp án cần chọn là C: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Câu 10. Nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở nước ta không phải là

A. Hạn chế phát triển công nghiệp để giảm phát khí thải.

B. Đảm bảo công bằng cho nhu cầu hiện tại và tương lai.

C. Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.

D. Phát triển đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng.

Đáp án cần chọn là A: SGK địa lý lớp 6 trang 187

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác