Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 25 có đáp án: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

4/8/2022 9:12:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 25 có đáp án chính xác: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

 

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 25 có đáp án: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

Câu 1: Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?

   A. Viên Chưởng Cơ  

   B. Nguyễn Mậu Kiến

   C. Nguyễn Tri Phương.

    D. Phạm Văn Nghị

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 120, mục 3:  Đội nghĩa binh do Viên Chưởng Cơ chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà

Câu 2: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

   A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

   B. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

   C. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

   D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 121, mục 1:Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân

Câu 3: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội, triều đình Huế có thái độ như thế nào?

   A. Cầu cứu nhà Thanh.

    B. Cho quân tiếp viện.

   C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

   D. Thương thuyết với Pháp.

Thành Hà Nội hai lần thất thủ, thì 2 lần triều đình Nguyễn đều thương thuyết với Pháp thông qua 2 bản hiệp ước Hắc-măng và Pa-ta-nốt. Sau đó lại cầu cứu nhà Thanh giúp đỡ.

Câu 4: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

   A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

   B. Pháp được tăng viện binh.

   C. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

   D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 123, mục 2: Lợi dụng Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế

Câu 5: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

   A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. 

   B. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

   C. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

   D. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 124, mục 3:Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng  số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

Câu 6: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ triến trong triều đình Huế, đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?

   A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản.

   B. Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện

   C. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

   D. Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghị.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 124, mục 3: Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân, phái chủ triến trong triều đình Huế, đại diện là Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiện mạnh tay hành động chống Pháp

Câu 7: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

   A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

   B. Hiệp ước Hác - măng (1883)

   C. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

   D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 124, mục 3: Hiệp ước Pa-tơ-nốt là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập

Câu 8: Sau thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), thực dân Pháp có dã tâm gì?

   A. Xâm chiếm toàn bộ Việt Nam

   B. Tăng viện binh từ Pháp sang để chiếm toàn Hà Nội.

   C. Tiến hành đàn áp, khủng bố nhân dân ta.

   D. Cho quân rút khỏi Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

Sự thất bại của trận Cầu Giấy lần thứ nhất khiến cho quân Pháp hoang mang. Nhưng ngay lúc đó, triều đình nhà Nguyễn bạc nhược đã chủ trương thương lượng với Pháp. Với dã tâm xâm chiếm toàn bộ Việt Nam, Pháp đã bắt triều đình Nguyễn ký hiệp ước Pa-ta-nốt. Cơ bản thừa nhận là thuộc địa của Pháp

Câu 9: Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?

   A. Vơ vét tiền của nhân dân

   B. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “ bế quan tỏa cảng”.

   C. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp.

   D. Thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 122, mục 1: Trước những hành động của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại: Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “ bế quan tỏa cảng”.

Câu 10: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai, ai là người trấn thủ thành Hà Nội?

   A. Hoàng Diệu

   B. Tôn Thất Thuyết

   C. Nguyễn Tri Phương

   D. Phan Thanh Giản

Sách giáo khoa lịch sử 8, trang 122, mục 1: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu là người trấn thủ thành Hà Nội

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 25 có đáp án: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (Phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

 

 

Các tin liên quan

Các tin khác