Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 21 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai (Phần tiếp)

12/7/2021 1:54:00 PM
Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 21 có đáp án chính xác: Chiến tranh thế giới thứ hai (Phần tiếp)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 21 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai (Phần tiếp)

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Câu 1: Khối Anh- Pháp- Mĩ và khối phát xít Đức- Italia- Nhật Bản mâu thuẫn với nhau về vấn đề gì?

A. Thị trường và thuộc địa 

B. Ý thức hệ 

C. Nhân công, nguồn nguyên liệu 

D. Trình độ phát triển không đồng đều

Khối Anh- Pháp- Mĩ và khối phát xít Đức- Italia- Nhật Bản mâu thuẫn gay gắt với nhau về vấn đề thị trường và thuộc địa nhưng đều coi Liên Xô là kẻ thù cần phải tiêu diệt

Câu 2: Nhân tố nào đã đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và dẫn tới chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước?

A. Hệ thống hòa ước Véc-xai- Oasinhtơn 

B. Sự ra đời và lên nắm quyền của các lực lượng phát xít ở một số nước 

C. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 

D. Chính sách dung dưỡng của Anh, Pháp, Mĩ

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 làm cho những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc thêm sâu sắc, dẫn tới việc liên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít ở Italia, Đức và Nhật Bản với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới

Câu 3: Trong thời gian đầu của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), phát xít Đức đã thực hiện chiến thuật gì?

A. vừa đánh vừa đàm phán 

B. đánh bền bỉ, lâu dài 

C. bao vây, đánh tỉa bộ phận 

D. chiến thuật chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh

Trong giai đoạn đầu, bằng chiến thuật chớp nhoáng, tận dụng ưu thế về trang bị kĩ thuật và yếu tố bất ngờ, phát xít Đức đã nhanh chóng thôn tính hầu hết các nước châu Âu

Câu 4: Sự kiện nào đã tạo ra bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận?

A. Chiến thắng Mát-xcơ-va 

B. Chiến thắng Xta-lin-grát 

C. Phát xít Italia bị tiêu diệt

D. Chiến thắng Cuốc-xcơ 

Ở mặt trận Xô- Đức, trận phản công tại Xta-lin-grát (từ tháng 11-1942 đến tháng 2-1943) của quân đội Liên Xô đã tạo nên bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới. Trong trận đánh này, Hồng quân Liên Xô đã tấn công, bao vây, chia cắt để tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Đức. Từ đây, phe Đồng minh chuyển sang tấn công đồng loạt trên các mặt trận

Câu 5: Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mặt trận Đồng minh chống phát xít 

B. Liên hiệp Đồng minh chống phát xít 

C. Mặt trận dân chủ chống phát xít

D. Mặt trận liên minh chống phát xít 

Tháng 1-1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xí

Câu 6: Chiến thắng nào của Hồng quân Liên Xô đã buộc phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện?

A. Chiến dịch công phá Béclin 

B. Chiến dịch Cuốc-xơ 

C. Chiến thắng Xtalingrat 

D. Chiến dịch Bê-lô-rút-xia

Sau thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở chiến dịch công phá Béc-lin, đêm mồng 8 rạng sáng 9-5-1945 phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng đồng minh không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu với sự thất bại hoàn toàn của phát xít Italia và Đức

Câu 7: Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện đã tác động như thế nào đến cục diện Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Á- Thái Bình Dương 

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận 

C. Tạo ra bước ngoặt chiến tranh

D. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc 

Ngày 15-8-1945, Nhật Bản chấp nhận đầu hàng không điều kiện => Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận.

Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại của lực lượng nào?

A. Chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản 

B. Phe Đồng minh chống phát xít 

D. Các nước tư bản dân chủ Anh, Pháp, Mĩ 

D. Chủ nghĩa dân chủ Đức và Nhật Bản

Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

Câu 9: Vì sao các nước Anh, Pháp, Mĩ lại thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ lực lượng phát xít?

A. Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô 

B. Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít 

C. Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô, đảm bảo lợi ích của nước mình. 

D. Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Các chính phủ Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít, nhưng vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản. Vì thế, thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ các lực lượng phát xít nhằm làm cho khối phát xít chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía Liên Xô

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ?

A. Nhật tấn công hạm đội Mĩ tại Trân Châu Cảng, Mĩ tuyên chiến với Nhật. 

B. Mĩ tuyên chiến với Đức và Italia ngày 11/12/1941.

C. Mĩ, Anh tuyên chiến với Nhật Bản ngày 8/12/1941.   

D. Đức và Italia tuyên chiến với Mĩ ngày 11/12/1941.

Ngày 7/12/1941, quân Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng – căn cứ hải quân chủ yếu của Mĩ ở Thái Bình Dương. Hạm đội Mĩ bị thiệt hại nặng nề. Sự kiện này đã buộc Mĩ phải từ bỏ chính sách trung lập, tuyên chiến với Nhật Bản. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ

Câu 11: Vì sao khi Liên Xô tham chiến tính chất chiến tranh thế giới thứ hai lại thay đổi?

A. Vì cuộc chiến tranh của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc 

B. Vì Liên Xô và Đức có sự đối lập về ý thức hệ 

C. Vì Liên Xô không phải là lực lượng chủ động gây chiến

D. Vì Liên Xô là lực lượng hòa bình, dân chủ 

Trước khi Đức tấn công Liên Xô, Chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. Khi phát xít Đức tấn công và buộc Liên Xô phải tham chiến thì tính chất chiến tranh đã có sự thay đổi. Vì bản thân cuộc chiến tranh chống lại phát xít Đức của Liên Xô là cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Trên thế giới dần hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng phát xít hiếu chiến với một bên là các lực lượng hòa bình dân chủ do Liên Xô đứng đầu.

=> Khi Liên Xô tham chiến, tính chất của chiến tranh chuyển từ phi nghĩa sang chính nghĩa.

Câu 12: Nguyên nhân trực tiếp buộc Nhật Bản phải chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện là

A. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản 

B. Phong trào phản đối chiến tranh ở Nhật dâng cao

C. Sự thất bại của đội quân quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc  

D. Sự nổi dậy của các thuộc địa của Nhật

Cùng với những cuộc tấn công của quân Đồng minh, để gây áp lực với chính phủ Nhật Bản, ngày 6 và 9/8/1945, Mĩ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki phá hủy hoàn toàn hai trung tâm kinh tế của Nhật. Sự kiện này là nguyên nhân trực tiếp buộc Nhật Bản phải chấp nhận đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện (15-8-1945).

Câu 13: Liên Xô đóng vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Là lực lượng đi đầu, giữ vai trò chủ chốt trong chiến thắng của đồng minh chống phát xít

B. Là lực lượng quyết định đảm bảo thắng lợi của phe đồng minh trong chiến tranh

C. Giữ vai trò thứ yếu trong mặt trận đồng minh chống phát xít

D. Không có vai trò gì trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

Liên Xô đã đóng vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng chủ chốt góp phần quyết định cùng lực lượng Đồng minh và nhân loại tiến bộ tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trên toàn thế giới.

- Làm nên chiến thắng Xtalingrat, tạo ra bước ngoặt chiến tranh

- Thắng lợi của chiến dịch công phá Béc-lin buộc phát xít Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện.

- Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở Đông Bắc Trung Quốc, đánh tạn đạo quân Quan Đông góp phần buộc phát xít Nhật đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Câu 14: Đâu không phải là lý do Đức chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở màn trong Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đức muốn nối liền Đông Phổ với lãnh thổ Đại Đức 

B. Tạo ra thế dương đông kích tây với Anh, Pháp 

C. Ba Lan là vùng giàu khoáng sản phục vụ đắc lực cho chiến tranh 

D. Do sự nhân nhượng của Anh, Pháp với Đức ở Ba Lan

Sở dĩ Hít-le chọn Ba Lan làm điểm tấn công mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là do:

- Hít-le muốn chiếm thành phố cảng Đăng-rích và dải đất hành lang Ba Lan để nối liền vùng Đông Phổ với lãnh thổ Đại Đức

- Ba Lan là vùng giàu khoáng sản có thể phục vụ đắc lực cho cuộc chiến tranh của Đức

- Tấn công Ba Lan Hít-le đã sử dụng thế giương đông kích tây vờ như sẽ tấn công Liên Xô sau khi chiếm được Ba Lan. Từ đó tạo ra tâm lý chủ quan cho Anh, Pháp.

Câu 15: Nguyên nhân sâu xa chung dẫn tới sự bùng nổ hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX?

A. Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản 

B. Do sự mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa 

C. Sự dung dưỡng, thỏa hiệp của các nước đế quốc

D. Do cuộc khủng hoảng về kinh tế chính trị của các nước tư bản 

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “trẻ” (Anh, Pháp) và đế quốc “già” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) về vấn đè thuộc địa. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, trật tự Vecxai – Oasinhtơn được thiết lập nhưng không giải quyết triệt để vấn đề thuộc địa. Mâu thuẫn này vẫn còn tồn tại giữa các nước đế quốc. Tiếp đó, một cuộc chiến tranh thế giới mới lại tiếp tục nổ ta đó là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

=> Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỉ XX là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa

Câu 16: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941 mang tính chất

A. xâm lược, phi nghĩa   

B. đế quốc, phi nghĩa

C. phi nghĩa đối với các nước phát xít và chính nghĩa với các nước tư bản dân chủ 

D. đế quốc, xâm lược, phi nghĩa

Trong giai đoạn từ ngày 1-9-1939 đến trước ngày 22-6-1941, chiến tranh thế giới thứ hai mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. Vì nó có sự tham gia của các nước đế quốc với mục đích tranh giành, cướp đoạt hệ thống thuộc địa của nhau

Câu 17: Trên cơ sở phân tích những nét cơ bản của chiến tranh thế giới thứ hai, theo anh(chị) bài học quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới là gì?

A. Phải giải hài hòa lợi ích giữa các quốc gia dân tộc 

B. Các nước trên thế giới phải có sự thống nhất về đường lối và kiên quyết đấu tranh để chống lại các thế lực hiếu chiến 

C. Phải có sự nhân nhượng phù hợp với các thế lực hiếu chiến 

D. Chấp nhận hi sinh lợi ích của dân tộc để đổi lấy hòa bình

- Chiến tranh thế giới thứ hai không thể ngăn chặn được do sự thiếu thống nhất trong đường lối đấu tranh chống phát xít của Liên Xô và các nước tư bản dân chủ (Anh, Pháp, Mĩ)

- Mặt trận đồng minh chống phát xít ra đời đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới chống phát xít, làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh

=> Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất rút ra cho nhân loại trong công cuộc bảo vệ hòa bình an ninh thế giới là các nước trên thế giới phải có sự thống nhất về đường lối và kiên quyết đấu tranh để chống lại các thế lực hiếu chiến

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 21 có đáp án: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác