Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 18 có đáp án: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

12/7/2021 11:21:00 AM
Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 18 có đáp án chính xác: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 18 có đáp án: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiên tranh thế giới (1918 – 1939)

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiên tranh thế giới (1918 – 1939)

Câu 1: Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp 

B. Nông nghiệp        

C. Tài chính- ngân hàng        

D. Thương mại- dịch vụ

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngày 29-10-1929 là ngày hoảng loạn chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán Niu Oóc. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%.

Câu 2: Chính sách mà nước Mĩ thực hiện trong những năm 1929-1933 để thoát khỏi khủng hoảng có tên là

A. Chính sách mới 

B. Phát xít hóa bộ máy nhà nước 

C. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địa

D. Chính sách kinh tế mới 

Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị - xã hôi, được gọi chung là Chính sách mới

Câu 3: Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) là

A. H. Truman 

B. H. Huvơ        

C. Aixenhao        

D. Ph. Rudơven

Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc kinh tế là tổng thống Ph. Rudơven

Câu 4: Tháng 5-1921 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trong phong trào công nhân Mĩ?

A. Đảng công nhân xã hội dân chủ Mĩ được thành lập 

B. Công đoàn Mĩ được thành lập 

C. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ dâng cao 

D. Đảng cộng sản Mĩ được thành lập

Do bị áp bức bóc lột và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển ở nhiều bang trong nước. Tháng 5 - 1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập, đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân Mĩ.

Câu 5: Đâu không phải là đạo luật nằm trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?

A. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp 

B. Đạo luật về ngân hàng 

C. Đạo luật phục hưng công nghiệp 

D. Đạo luật phát triển du lịch - dịch vụ

 Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Ru-dơ-ven đã đề ra chính sách mới với các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp. Trong các đạo luật đó, đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất.

Câu 6: Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là

A. Khôi phục nền sản xuất đạt mức trước khủng hoảng 

B. Xoa dịu những mâu thuẫn xã hội ở Mĩ 

C. Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản 

D. Nâng cao vị thế của Mĩ trên trường quốc tế

Chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven thực hiện ở Mĩ trong những năm 1932-1939 đã khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp => đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản - đây chính là thành quả lớn nhất của chính sách mới.

Câu 7: Sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929 không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

A. Thu lợi từ chiến tranh thế giới thứ nhất 

B. Cải tiến kĩ thuật sản xuất 

C. Thu hút được lao động có trình độ cao 

D. Sự bóc lột từ hệ thống thuộc địa rộng lớn

Nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929:

- Nước Mĩ tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất không những không bị tàn phá mà còn thu được nguồn lợi khổng lồ từ cuộc chiến tranh do buôn bán vũ khí và tiền bồi thường chiến phí. Ngoài ra, trong chiến tranh Mĩ cũng thu hút được số lượng lớn các nhà khoa học phục vụ cho việc hiện đại hóa nền sản xuất

- Giai cấp tư sản Mĩ dùng nhiều biện pháp nhằm cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường năng suất lao động và bóc lột công nhân.

Câu 8: Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 là

A. Hạn chế vai trò của ngân hàng, thay vào đó là các ngành công nghiệp trọng điểm 

B. Sự can thiệp tích cực của nhà nước vào các vấn đề kinh tế- xã hội 

C. Sự nhượng bộ của giai cấp tư sản đối với người lao động 

D. Khôi phục lại sự cân đối giữa cung và cầu

Bản chất của chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện ở nước Mĩ trong những năm 1932-1939 là tăng cường sự can thiệp tích cực của nhà nước vào nền kinh tế, dùng sức mạnh, biện pháp để điều tiết kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị, xã hội

Câu 9: Điểm khác biệt cơ bản của tình hình kinh tế nước Mĩ so với các nước tư bản châu Âu trong giai đoạn 1918-1923 là

A. Kinh tế Mĩ bước vào thời kì phát triển phồn vinh 

B. Kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng 

C. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp ô tô 

D. Kinh tế Mĩ tập trung phát triển công nghiệp vũ trụ

Trong giai đoạn 1918-1923, trong khi nền kinh tế Mĩ bước vào thời kì phát triển phồn vinh trở thành trung tâm kinh tế- tài chính hàng đầu thế giới thì các nước tư bản châu Âu lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Câu 10: Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm?

A. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 3 nhiệm kì 

B. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 4 nhiệm kì 

C. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 5 nhiệm kì 

D. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 6 nhiệm kì

Cho đến hiện nay, Ru-dơ-ven là người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử Tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp (1932-1945).
Phần tiếp theo:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 18 có đáp án: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác