Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22 có đáp án: Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX (tiếp)

12/8/2021 8:35:00 AM
Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22 có đáp án chính xác: Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX (tiếp)

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 22 có đáp án: Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Câu 1: Thuyết tương đối là phát minh khoa học của nhà bác học nào?

A. Anh- Xtanh 

B. Men-đê-lê-ép 

C. Men- đen

D. Mari Quyri 

Lý thuyết tương đối của nhà bác học An- be Anh- Xtanh đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lý về không gian và thời gian

Câu 2: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật thế giới có tác động tích cực gì đến đời sống nhân loại?

A. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân loại 

B. Thỏa mãn nhu cầu về vật chất cho con người

C. Trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại  

D. Thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất, làm giàu cho các ông chủ tư bản

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người

Câu 3: Sự kiện nào đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới ở nước Nga Xô viết trong nửa đầu thế kỉ XX?

A. Cách mạng tháng Hai thành công 

B. Cách mạng tháng Mười thành công 

C. Chính sách kinh tế mới của Nga

D. Nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc 

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết

Câu 4: Yếu tố nào đã tạo điều kiện cho nền khoa học Xô Viết phát triển, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới?

A. Cơ sở nghiên cứu khoa học lớn, đội ngũ các nhà khoa học đông đảo 

B. Cơ sở khoa học từ thời đế quốc Nga

C. Tiềm lực kinh tế hùng mạnh   

D. Mua các phát minh khoa học từ nước ngoài

Với những cơ sở nghiên cứu khoa học rộng lớn được trang bị đầy đủ, đội ngũ các nhà khoa học đông đảo đã tạo điều kiện để nền khoa học Xô viết đạt được những thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới

Câu 5: “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”

Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói trên?

A. Tính tốt xấu của những phát minh khoa học phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con người 

B. Những phát minh khoa học được tạo ra chỉ có điểm tích cực 

C. Hạn chế của những phát minh khoa học là điều không tránh khỏi

D. Bản thân những phát minh khoa học luôn có tính hai mặt mà con người không thể chi phối 

Bản thân những phát minh khoa học luôn có tính hai mặt tốt- xấu. Tuy nhiên tính tốt- xấu đó phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con người. Nếu con người sử dụng nó vào những mục đích tốt sẽ mang lại kết quả tốt và ngược lại.

Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng nền văn hóa mới?

A. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ 

B. Xóa bỏ nạn mù chữ và thất học 

C. Sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết 

D. Phủ nhận hoàn toàn nền văn hóa tư sản

Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trức đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học nghệ thuật…

Câu 7: Đâu không phải lý do để xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa mới của Liên Xô?

A. ¾ dân số Nga mù chữ 

B. Trình độ dân trí là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia 

C. Cần có những người có trình độ cao phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước 

D. Giáo dục được coi là mặt trận chống lại nền văn hóa tư sản

Xóa nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng một nền văn hóa mới ở Liên Xô, vì:

- Tình trạng mù chữ ở nước Nga rất phổ biến: trước cách mạng, 3/4 dân số Nga mù chữ. Muốn thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển thì người dân phải biết đọc, biết viết để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước

- Trình độ dân trí là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của một quốc gia

Câu 8: Nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển của khoa học- kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX là

A. Nhu cầu của cuộc sống và sản xuất 

B. Chính sách ưu tiên đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật của chủ nghĩa tư bản 

C. Tiềm lực kinh tế vững chắc của các nước tư bản 

D. Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

Bước đầu thế kỉ XX, nền khoa học kĩ thuật thế giới tiếp tục có những bước tiến vượt bậc xuất phát từ nhu cầu về cuộc sống và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của con người

Câu 9: Thành tựu nào khoa học nào của nhân loại đã bị biến thành vũ khí hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tàu ngầm U-boat 

B. Bom nguyên tử 

C. Máy bay ném bom 

D. Pháo phản lực Katyusha

Bom nguyên tử- vũ khí hạt nhân là một thành tựu khoa học nhưng đã các quốc gia biến thành vũ khí hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Nó được tạo ra do các phản ứng phân hạch hoặc hợp hạch hạt nhân gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất cũng có sức công phá lớn hơn bất kỳ vũ khí quy ước nào. Sức công phá của nó tương đương với 10 triệu tấn thuốc nổ và có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) vào ngày 6 và 9-8-1945.

Câu 10: Nhân vật nào sau đây không phải là những đại diện tiêu biểu của nền văn học Xô Viết?

A. M. Goóc-ki 

B. A. Tôn- xtôi 

C. M. Sô-lô-khốp 

D. O. Henry

Những đại diện tiêu biểu của nền văn học Xô viết là

- M. Goóc-ki: thời thơ ấu, những trường đại học của tôi…

- M. Sô-lô-khốp: sông Đông êm đềm…

- A. Tôn- xtôi: Chiếc chìa khóa vàng…

 O. Henry là nhà văn người Mĩ nổi tiếng với tác phẩm Chiếc lá cuối cùng

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 22 có đáp án: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác