Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 24 có đáp án: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

12/8/2021 8:53:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 24 có đáp án chính xác: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 24 có đáp án: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Câu 1: Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp bị thất bại là do?

   A. Quân dân ta chiến đấu anh dũng.

   B. Quân Pháp thiếu lương thực.

   C. Khí hậu khắc nghiệt.

   D. Tài chỉ huy của Nguyễn Tri Phương

Mặc dù triều đình Huế nhu nhược và nhát gan nhưng nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu qua các giai đoạn và thời kì. Từ năm 1858 đến năm 1873 nhân dân đã tích cực kháng chiến như kháng chiến ở Đà Nẵng, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, và ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ… dù không thành công nhưng đã làm phá sản kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

Câu 2: Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là ai?

   A. Trương Định.

   C. Nguyễn Hữu Huân.

   C. Nguyễn Trung Trực.

   D. Trương Quyền.

Sách lịch sử lớp 8, trang 117, mục 1: Người được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái là Trương Định

Câu 3: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

   A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi.

   B. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

   C. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

   D. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Dương và Đông Nam Á… giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là khoáng sản và dầu mỏ, hơn hết chế độ phong kiến của Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, nguồn nhân công rẻ mạt. Thực sự là thị trường béo bở của đế quốc.

Câu 4: Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

   A. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hội.

   B. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét.

   C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.

   D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần.

Đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn rơi vào tình trạng khủng hoảng tranh cấp quyền lực, thối nát, thu thuế của dân nặng nề làm cho đời sống của nhân dân vô cùng khó khăn, khổ cực. Nhiều phong trào chống đối đã nổi lên.

Câu 5: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

   A. Kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh”.

   B. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

   C. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

   D. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

Sách lịch sử lớp 8, trang 115, mục 1

Câu 6: Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?

   A. Trương Định.

   B. Nguyễn Tri Phương.

   C. Nguyễn Trường Tộ.

   D. Phan Thanh Giản.

Đại đồn Chí Hòa là chiến lũy do Nguyễn Tri Phương được triều đình Huế cử cắt cứ.

Câu 7: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?

   A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị…

   B. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm…

  C. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị…

   D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân…

Sách lịch sử lớp 8, trang 118, mục 2: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị…

Câu 8: Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì?

   A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.  

   B. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

   C. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.

   D. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

Sách lịch sử lớp 8, trang 117, mục 2: Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ

Câu 9: Câu nói “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

   A. Trương Quyền

   B. Trương Định

   C. Nguyễn Trung Trực

   D. Nguyễn Tri Phương

Đây là câu nói nổi tiếng của Nguyễn Trung Trực thế hiện ý chí quyết tâm chống lại kẻ thù

Câu 10: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây?

   A. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

   B. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

   C. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.

   D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Thay vì cùng nhân dân tập trung lực lượng chống lại thực dân Pháp thì triều đình Huế tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Triều đình Huế nhanh chóng trở thành tay sai của thực dân Pháp.

Phần tiếp theo:

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 24 có đáp án: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác