Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 1 có đáp án: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

9/3/2021 2:08:00 PM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 1 có đáp án chính xác: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 1 có đáp án: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Câu 1: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.

B. Mâu thuẫn giữ tư sản với nông dân.

C. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.

D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác.

Bản chất của sản xuất tư bản đó là xây dựng một nền kinh tế phát triển, của cải, vật chất tập trung trong tay tư sản. Tư sản luôn mong muốn có được điều kiện để phát triển kinh tế, tăng của cải. Nhưng lại bị chế độ phong kiến kìm hãm với những quy định, thuế cao… Dẫn đến mâu thuẫn.

Ngoài ra, vốn trong xã hội phong kiến sự bất công bằng, tô cao, lãi nặng đã tạo nên những mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến, quý tộc với thợ thủ công, nông dân. CHính vì vậy, nếu tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội thì sẽ có hai mâu thuẫn chính đó là: Giai cấp phong kiến với tầng lớp tư sản, giai cấp phong kiến với các tầng lớp lao động khác trong xã hội.

Câu 2: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở Tây Âu là gì?

A. Nê-đéc-lan

B. Hà Lan

C. Miền Đông – Nam nước Anh.

D. Anh

SGK Lịch Sử lớp 8 trang 4, mục 2

Câu 3: Sự kiện nào tạo bước ngỏa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ?

A. Công bố Tuyên ngôn độc lập

B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.

C. “Chè Bốt-xtơn”

D. Hội nghị lục địa

Giải thích: Vì đây là thắng lợi lớn đầu tiên của các bang thuộc địa. Góp phần tạo động lực, bước đêm cho các chiến thắng sau này. Củng cố tinh thần cho lực lượng khi trước đó đã thu rất nhiều trận.

Câu 4: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?

A. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.

B. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.

C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.

SGK Lịch sử lớp 8 trang 4, mục 2: Ngoài ra đây là nền tảng cho chủ nghĩa tư bản phát triển, tiền đề cho các cuộc đấu tranh bùng nổ

Câu 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh, phát triển mạnh nhất ở lĩnh vực nào?

A. Các ngành ngoại thương

B. Các công trường thủ công

C. Các trung tâm về công nghiệp

D. Các thành thị phát triển.

Đây là lĩnh vực đầu tiên giúp cho tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển. Là nền tảng của các lĩnh vực, nền kinh tế khác.

Câu 6: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện, giai cấp nào đã xuất hiện?

A. Quý tộc mới

B. Tư sản và vô sản

D. Tư sản và thợ thủ công

C. Tư sản và tiểu tư sản

SGK Lịch sử lớp 8 mục 1 trang 3

Câu 7: Khi nước Anh trở thành Cộng hòa. Quyền lợi tập trung ở giai cấp nào?

A. Quý tộc mới và địa chủ phong kiến

B. Tư sản và nông dân

C. Quý tộc mới và tư sản

D. Quý tộc mới, nhân dân

Đây là hai tầng lớp đã giúp Anh trở thành 1 nước cộng hòa, sau đó khi Cộng hòa không còn phù hợp, hai giai cấp đã đứng lên lật đổ và thiết lập chế độ Độc tài.

Câu 8: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng

B. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.

Đây là cuộc cách mạng chỉ mang lại thắng lợi, lợi ích của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mà không mang đến cho người lao động như nông dân, thợ thủ công … bất cứ quyền lợi nào. Sau đó những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tiếp tục diễn ra.

Câu 9: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ của Anh là gì?

A. Miền Bắc phát triển nông nghiệp, miền Nam phát triển công nghiệp.

B. Miền Bắc phát triển kinh tế thủ công nghiệp, miền Nam phát triển đồn điền.

C. Miền Bắc phát triển công nghiệp, miền Nam phát triển nông nghiệp.

D. Miền Nam và Bắc đều phát triển kinh tế đồn điền và công nghiệp.

Đây là lý do nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở 13 bang vô cùng phát triển, dẫn đến các mâu thuẫn, nổ ra các cuộc đấu tranh.

Câu 10: Quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?

A. Cách mạng Anh

B. Cách mạng Mỹ và Anh

C. Cách mạng Mỹ

D. Cách mạng Hà Lan.

Trong 4 lãnh đạo của 4 nước chỉ có Crôm-oen là quý tộc mới

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 Bài 1 có đáp án: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác