Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 25 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

1/19/2022 11:35:00 AM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 25 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 25 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 7     

B. 8

C. 10

D. 9     

Đáp án cần chọn là: B.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, thành phố. Đó là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quang Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Câu 2: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc:

A. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.

B. Tỉnh quảng Nam và Quảng Ngãi.

C. TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

D. Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.

Đáp án cần chọn là: C vì quần đảo Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 3: Vịnh biển nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ:

A. Vân Phong, Nha Trang.

B. Hạ Long, Diễn Châu.

C. Quy Nhơn, Xuân Đài.

D. Cam Ranh, Dung Quất.

Đáp án cần chọn là: B vì Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh - vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ), vịnh Diễn Châu (Nghệ An - vùng Bắc Trung Bộ).

Câu 4: Khoáng sản chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Đồng, Apatít, vàng.

B. Sắt, đá vôi, cao lanh.

C. Than nâu, mangan, thiếc.

D. Cát thủy tinh, ti tan, vàng.

Đáp án cần chọn là: D vì khoáng sản chính của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là cát thủy tinh, ti tan và vàng.

Câu 5: Đảo, quần đảo nào không trực thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Trường Sa

B. Hoàng Sa

C. Phú Qúy

D. Phú Quốc

Đáp án cần chọn là: C vì uần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Phú Qúy thuộc tỉnh Bình Thuận. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6: Sự khác nhau không phải cơ bản giữa phía Tây và phía Đông của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Dân tộc, ngành nghề

B. Địa hình

C. Khí hậu

D. Kinh tế.

Đáp án cần chọn là: D vì sự khác nhau cơ bản giữa phía Tây và phía Đông của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là địa hình, khí hậu và sự cư trú của các dân tộc, ngành nghề.

Câu 7: Các di sản văn hóa của thế giới trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A. Cố đô Huế, nhã nhạc cung đình Huế

B. Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng

C. Ca trù, quan họ Bắc Ninh

D. Phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn

Đáp án cần chọn là: D vì các di sản văn hóa của thế giới trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Phố cổ Hội An và di tích thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 8: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồng bằng ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là:

A. Chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp hằng năm và lâu năm

B. Nuôi bò, nghề rừng, trồng cà phê.

C. Công nghiệp, thương mại, thủy sản

D. Trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông.

Đáp án cần chọn là: C vì hoạt động kinh tế ở khu vực đồng bằng ven biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Câu 9: Hoạt động kinh tế ở khu vực đồi núi phía tây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ không có ngành:

A. Chăn nuôi gia súc lớn

B. Nuôi bò, nghề rừng

C. Công nghiệp, thương mại

D. Trồng cây công nghiệp

Đáp án cần chọn là: C vì hoạt động kinh tế ở khu vực đồi núi phía tây vùng Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu là hoạt động chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò), nghề rừng và trồng cây công nghiệp.

Câu 10: Cho bảng số liệu:

MỘT SỐ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DÂN CƯ, XÃ HỘI Ở DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 1999

Tiêu chí về dân cư, xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn mức trung bình cả nước là:

A. Tuổi thọ trung bình

B. Tỉ lệ người lớn biết chữ

C. Tỉ lệ dân số thành thị

D. Tỉ lệ hộ nghèo

Đáp án cần chọn là: A vì tiêu chí về sự phát triển dân cư, xã hội ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn cả nước là tuổi thọ trung bình, mật độ dân số và thu nhập bình quân đầu người trong một tháng.

Phần tiếp;

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 26 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác