Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 26 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

2/8/2022 9:08:00 AM
Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 26 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 26 có đáp án: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Câu 1: Thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Chăn nuôi lợn và khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

B. Trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

C. Chăn nuôi bò và trồng cây công nghiệp ngắn ngày.

D. Chăn nuôi bò và khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Đáp án là: D vì thế mạnh trong phát triển nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ là chăn nuôi bò và khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Câu 2: Khó khăn của tài nguyên đất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Diện tích đất trống, đồi núi trọc nhiều.

B. Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

C. Quỹ đất nông nghiệp hạn chế.

D. Vùng đồng bằng độ dốc lớn.

Đáp án là: C vì quỹ đất nông nghiệp hạn chế (do diện tích đất hẹp, đất xấu) ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 3: Các cánh đồng muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Nha Trang và Phan Thiết.

B. Cà Ná và Sa Huỳnh.

C. Văn Lý và Sa Huỳnh.

D. Vân Phong và Cam Ranh.

Đáp án là: B vì các cánh đồng muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là Cà Ná và Sa Huỳnh.

Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Hàm Thuận – Đa Mi.

B. A Vương.

C. Đrây - Hling.

D. Vĩnh Sơn.

Đáp án là: C

 - B1. Nhận dạng kí hiệu nhà máy thủy điện ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 3.

- B2. Quan sát Atlat trang 28, xác định tên các nhà máy thủy điện thuộc duyên hải Nam Trung Bộ

=> Các nhà máy thủy điện thuộc duyên hải Nam Trung Bộ là: Hàm Thuận – Đa Mi, Đa Nhim, sông Hinh, A Vương, Vĩnh Sơn.

=> Nhà máy thủy điện Đrây – Hling không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy sắp xếp các bãi biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam

A. Non Nước, Quy Nhơn, Mũi Né, Nha Trang.

B. Quy Nhơn, Non Nước, Mũi Né, Nha Trang.

C. Non Nước, Nha Trang, Mũi Né, Quy Nhơn.

D. Non Nước, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né.

Đáp án là: D

 - B1. Nhận dạng kí hiệu bãi biển đề ra yêu cầu ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 3.

- B2. Quan sát Atlat trang 28, xác định tên các bãi biển và theo thứ tự vị trí từ Bắc vào Nam (từ trên xuống)

=> Các bãi biển từ Bắc vào Nam là: Non Nước, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né.

Câu 6: Hai trung tâm cơ khí sửa chữa, lắp ráp của Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng và Quy Nhơn.

B. Đà Nẵng và Dung Quất.

C. Quy Nhơn và Dung Quất.

D. Quy Nhơn và Nha Trang.

Đáp án là: A vì hai trung tâm cơ khí sửa chữa, lắp ráp của Duyên hải Nam Trung Bộ là Đà Nẵng và Quy Nhơn.

Câu 7: Tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Biển Nha Trang.

B. Cù Lao Chàm.

C. Phố cổ Hội An.

D. Biển Non Nước

Đáp án là: C vì tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là phố cổ Hội An.

Câu 8: Tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Bình Thuận.

B. Quảng Nam.

C. Bình Định.

D. Đà Nẵng.

Đáp án là: A

 - Các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định => Tỉnh Bình Thuận không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu 9: Ý nào sau đây không đúng về nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Mực, tôm, cá đông lạnh là các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.

B. Chiếm hơn ¼ giá trị thủy sản khai thác của cả nước.

C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn tập trung ở các ngư trường.

D. Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản.

Đáp án là: D vì đặc điểm nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ:

- Chiếm 27,4% (hơn ¼) giá trị thủy sản khai thác của cả nước (2002).

- Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là mực, tôm, cá đông lạnh

- Nghề cá nước ta có nhiều điều kiện phát triển nhờ ven biển có nhiều bãi tôm, bãi cá lớn tập trung ở các ngư trường (Ninh Thuận – Bình Thuận, Hoàng Sa – Trường Sa).

=> Nhận xét A, B, C đúng -> loại đáp án A, B, C

- Hoạt động đánh bắt thủy sản của vùng phát triển mạnh, sản lượng đánh bắt chỉ đứng sau đồng bằng sông Cửu Long.

=> nhận xét: Cá biển chiếm sản lượng nhỏ trong tổng sản lượng thủy sản là không đúng.

Câu 10: Đặc điểm không đúng về công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và khá cao.

B. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng khá cao so với cả nước.

C. Cơ cấu ngành bước đầu được hình thành và khá đa dạng.

D. Công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm khá phát triển.

Đáp án là: B vì đặc điểm công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ:

 - Giá trị sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và khá cao (từ 5,6% năm 1995 lên 14,7% năm 2002). => nhận xét A đúng

- Giá trị sản xuất công nghiệp còn chiếm tỉ trọng nhỏ so với cả nước => nhận xét B: công nghiệp chiếm tỉ trọng khá cao so với cả nước là không đúng.

- Cơ cấu ngành bước đầu được hình thành và khá đa dạng: công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng.

- Công nghiệp cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm khá phát triển.

=> nhận xét C, D đúng

Câu 11: Các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang được coi là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên vì

A. đây là 3 trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn của Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. đây là các thành phố biển quan trọng của duyên hải Nam Trung Bộ.

C. có các tuyến quốc lộ ngang nối Tây Nguyên với 3 thành phố cảng biển này để thông ra biển.

D. Tây Nguyên không giáp biển, cần thông qua duyên hải Nam Trung Bộ mới có thể tiến ra biển.

Đáp án là: C vì các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang được coi là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên vì:

- Có 3 quốc lộ đông – tây nối 3 thành phố này với Tây Nguyên là quốc lộ 14, quốc lộ 19 và quốc lộ 26.

- Ba thành phố duyên hải này cũng chính là 3 cảng biển quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ

=> Nhờ vậy các tuyến đường đông – tây đã nối Tây Nguyên với ba thành phố biển, cảng biển này để thông ra biển  -> giúp cho hàng hóa Tây Nguyên có điều kiện giao thương với các vùng trong nước và nước ngoài (xuất khẩu).

Câu 12: Nông nghiệp ở các đảo thường khó phát triển vì đất ít và xấu, nhưng ở duyên hải Nam Trung Bộ có hòn đảo người dân đã biết khai thác đất đai sản xuất đem lại nông sản xuất khẩu. Đó là đảo

A. Phú Quý

B. Lý Sơn.

C. Cù Lao Chàm.

D. Cù Lao Xanh.

Đáp án là: B vì ở đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi nhân dân đã tận dụng đất pha cát ven đảo trồng hành, tỏi xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao. Hành, tỏi Lý Sơn nổi tiếng với chất lượng tốt và thơm. Lý Sơn còn được gọi tên là Vương quốc tỏi.

Câu 13: Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh nghề làm muối chủ yếu vì

A. biển có độ mặn cao nhất cả nước.

B. lượng mưa rất ít, vị trí sát biển.

C. khí hậu khô ráo quanh năm, lượng mưa rất thấp, ít cửa sông.

D. nhu cầu tiêu thụ muối lớn cho chế biến thủy sản đông lạnh.

Đáp án là: C vì nghề làm muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ vì vùng có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên như:

- Vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, nhiệt độ cao quanh năm, khu vực có lượng mưa trong năm thấp (thấp nhất cả nước) nên thuận lợi cho quá trình làm muối.

- Ít cửa sông, chủ yếu các con sông ngắn nhỏ nên vùng nước ven biển có độ mặn cao hơn, địa hình ven biển rộng phẳng cũng thuận lợi để hình thành các cánh đồng muối lớn.

Phần tiếp:

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi, ôn vào 10 Bài 28 có đáp án: Vùng Tây Nguyên

Trắc nghiệm Địa lý 9 ôn thi vào 10 có đáp án

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác