Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 23 có đáp án: Vùng Bắc Trung Bộ

1/19/2022 11:28:00 AM
Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 23 có đáp án chính xác: Vùng Bắc Trung Bộ

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 23 có đáp án: Vùng Bắc Trung Bộ

Câu 1: Bắc Trung Bộ không giáp với vùng:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Trung du miền núi Băc Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án cần chọn là: D vì Bắc Trung Bộ giáp với ba vùng kinh tế, đó là Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 2: Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng Băc Trung Bộ là:

A. Mật độ dân cư thấp.

B. Cơ sở hạ tầng thấp kém.

C. Thiên tai thường xuyên xảy ra.

D. Tài nguyên khoáng sản hạn chế.

Đáp án cần chọn là: C vì do vị trí địa lí nên vùng Bắc Trung Bộ là Thiên tai thường xuyên xảy ra thiên tai tự nhiên hàng năm như: bão, cát bay, cát chảy gây hậu quả nặng nề, thiện hại về người và của nhiều nhất nước ta.

Câu 3: Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm là:

A. Phân hóa rõ rệt theo hướng từ Bắc xuống Nam.

B. phân hóa rõ rệt theo hướng từ Đông sang Tây.

C. nguồn lao động dồi dào tập trung ở các thành phố, thị xã.

D. Dân cư chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn.

Đáp án cần chọn là: B vì phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm là phân hóa rõ rệt theo hướng từ Đông sang Tây. Người Kinh sống dọc ven biển còn vùng gò đồi, vùng núi là nơi cư trú của người dân tộc ít người.

Câu 4: Phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ giáp với dãy núi nào?

A. Dãy Trường Sơn Bắc.

B. Dãy Bạch Mã.

C. Dãy Tam Điệp.

D. Dãy Hoành Sơn.

Đáp án cần chọn là: C vì phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ là dãy Tam Điệp, về mặt tự nhiên đây được coi là dãy núi ranh giới giữa Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Câu 5: Đây không phải khác biệt cơ bản giữa hai miền Đông và Tây của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Hoạt động kinh tế

B. Địa hình

C. Dân tộc

D. Sinh vật

Đáp án cần chọn là: D vì sự khác biệt cơ bản giữa hai miền Đông và Tây của vùng Bắc Trung Bộ là địa hình, các hoạt động kinh tế và sự cư trú của các dân tộc.

Câu 6: Loại khoáng sản lớn nhất của vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Dầu khí

B. Than đá

C. Đá vôi

D. Đất sét.

Đáp án cần chọn là: C vì loại khoáng sản lớn nhất của vùng Bắc Trung Bộ là đá vôi.

Câu 7: Điều kiện tốt nhất để vùng Bắc Trung Bộ phát triển dịch vụ là:

A. Hình dáng

B. Địa hình

C. Khí hậu

D. Vị trí địa lý.

Đáp án cần chọn là: D vì Bắc Trung Bộ có vị trí địa lí là cầu nối giữa các vùng kinh tế phía Bắc với các vùng kinh tế phía Nam, là điều kiện tốt nhất để vùng Bắc Trung Bộ phát triển dịch vụ (du lịch, giao thông vận tải,…).

Câu 8: Hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực đồi núi phía tây vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, nuôi trâu bò đàn.

B. Trồng cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt thủy sản.

C. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

D. Nuôi trồng thủy sản, sản xuất lương thực, cây công nghiệp hằng năm.

Đáp án cần chọn là: A vì do có địa hình cao, đất, khí hậu thích hợp làm nghề rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và phát triển chăn nuôi trâu bò theo đàn.

Câu 9: Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận là:

A. Phố cổ Hội An

B. Phong Nha – Kẻ Bàng

C. Di tích Mĩ Sơn

D. Cố đô Huế

Đáp án cần chọn là: D vì Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên. Phố cổ Hội An, di tích Mĩ Sơn là di sản văn hóa thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận là Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế).

Câu 10: Ờ vùng ven biển Bắc Trung Bộ có những hoạt động kinh tế chủ yếu nào sau đây:

A. Chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò).

B. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

C. Trồng cây hàng năm, sản xuất công nghiệp.

D. Trồng rừng, canh tác nương rẫy.

Đáp án cần chọn là: C vì ở vùng ven biển là đồng bằng có diện tích nhỏ, đất cát là chủ yếu nên những hoạt động kinh tế là sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 Bài 24 có đáp án: Vùng Bắc Trung Bộ (phần tiếp)

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Địa lý lớp 9 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi học kỳ

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác