Nhà vua Thái Lan Rama X phê chuẩn luật đảng phái chính trị

10/10/2017 11:21:28 AM
Mới đây Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị.

Mới đây Nhà vua Thái Lan Rama X mới phê chuẩn bộ luật hữu cơ quy định về các đảng phái chính trị.

Bộ luật quy định các đảng phái chính trị gồm 11 phần và 152 điều khoản. Đây là bộ luật thứ 3 trong số 10 bộ luật hữu cơ được Nhà vua Thái Lan phê chuẩn sau khi Hiến pháp mới 2017 được ban hành hôm 6/4.

Hai bộ luật đã được ban hành trước đó là luật quy định về Ủy ban Bầu cử và luật về thủ tục tố tụng hình sự đối với những người nắm giữ chính trị. Mặc dù luật về các đảng phái chính trị đã có hiệu lực, song các đảng phái chính trị Thái Lan đang rất quan tâm khi nào Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia dỡ bỏ lệnh cấm tụ họp hay các hoạt động chính trị khác có thể ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho cuộc tranh cử

Suckhoecuocsong.com.vn (Nguồn VTV)

Các tin khác