Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 8 có đáp án: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

11/9/2021 2:12:00 PM
Câu trắc nghiệm Địa Lý lớp 7 Bài 8 có đáp án: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Câu: 1 Trong các hình thức canh tác dưới đây, hình thức nào cho năng suất thấp nhất, ảnh hưởng xấu tới môi trường:

   A. Làm đồn điền.

   B. Làm nương rẫy.

   C. Trồng cây công nghiệp lâu năm.

   D. Làm ruộng thâm canh lúa nước.

Làm nương rẫy là hình thức canh tác cho năng suất thấp nhất và có ảnh hưởng rất xấu tới môi trường (đất bạc màu, ô nhiễm không khí do đốt nương,…).

Câu: 2 Để tiến hành thâm canh lúa nước, điều kiện nào là quan trọng nhất:

   A. Có giống tốt, ngắn ngày, cho năng suất cao.

   B. Mưa nhiều (> 1000mm/năm), có điều kiện giữ nước, chủ động tưới tiêu.

   C. Có đầy đủ phân bón.

   D. Có nguồn lao động dồi dào.

Để tiến hành thâm canh lúa nước, điều kiện nào là quan trọng nhất là có nước thường xuyên, nghĩa là phải mưa nhiều (> 1000mm/năm) để đủ nước tưới tiêu và tài nguyên đất phải tốt, giữ nước.

Câu: 3 Các đồn điền cao su, cà phê của nước ta phố biến ở dạng địa hình:

   A. Vùng núi cao.

   B. Cao nguyên.

   C. Vùng đồi trung du.

   D. Vùng đồng bằng.

Các đồn điền cao su, cà phê của nước ta phố biến ở dạng địa hình cao nguyên. Ở Việt Nam, cà phê và cao su được trồng nhiều ở các cao nguyên ở Tây Nguyên.

Câu: 4 Trong các đồn điền, người ta thường trồng các loại cây:

   A. Cây hoa màu.

   B. Cây lương thực.

   C. Cây công nghiệp dài ngày.

   D. Cây lấy gỗ sản xuất.

Trong các đồn điền, người ta thường trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, tiêu, điều, ca cao,…

Câu: 5 Vai trò của môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước:

   A. Môi trường đóng vai trò quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

   B. Môi trường không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

   C. Môi trường có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

   D. Môi trường không đóng vai trò gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước là môi trường không có vai trò quyết định mà môi trường chỉ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

Câu: 6 Hình thức canh tác có lịch sử lâu đời nhất trong xã hội loài người:

   A. Làm ruộng, thâm canh lúa nước.

   B. Làm đường đồng mức.

   C. Sản xuất hàng hóa.

   D. Làm nương rẫy.

Hình thức canh tác có lịch sử lâu đời nhất trong xã hội loài người canh tác nương rẫy.

Câu: 7 Ở đới nóng có mấy hình thức canh tác cơ bản:

   A. 1   B. 2

   C. 3   D. 4

Ở đới nóng có 3 hình thức canh tác cơ bản. Đó là làm nương rẫy; làm ruộng, thâm canh lúa nước và sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn.

Câu: 8 Làm nương rẫy thường phát triển ở:

   A. Đồng bằng.

   B. Ven biển.

   C. Đồi núi.

   D. Hoang mạc.

Làm nương rẫy thường phát triển mạnh ở các vùng núi. Đặc biệt là vùng núi có sự cư trú của người dân tộc thiểu số và các tộc người.

Câu: 9 Một hình thức làm lúa ở đồi núi rất độc đáo là:

   A. Làm ruộng bậc thang.

   B. Đốt rừng làm lúa.

   C. Lấp bằng thung lũng trồng lúa.

   D. Bơm nước trồng lúa.

Ở các vùng núi cao, để hạn chế tình trạng xói mòn và sạt lở đất người dân đã làm ruộng bậc thang để canh tác lúa nước. Ở Việt Nam, hình thức trồng lúa nước độc đáo này phát triển mạnh ở các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ (Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu,…).

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác