Phương pháp phân tích trong ngành thức ăn chăn nuôi

12/6/2018 9:42:38 AM
Các loại phân tích được thực hiện bởi phòng thí nghiệm là phân tích gần đúng, vĩ mô, khoáng vi lượng ở mức vết, phân tích sắc ký (như axit amin, axit béo, vv…) và phân tích sắc ký ở mức độ vi lượng (chất gây ô nhiễm như aflatoxin, thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu) dư lượng, thuốc kháng sinh, vv…). 

Các loại phân tích được thực hiện bởi phòng thí nghiệm là phân tích gần đúng, vĩ mô, khoáng vi lượng ở mức vết, phân tích sắc ký (như axit amin, axit béo, vv…) và phân tích sắc ký ở mức độ vi lượng (chất gây ô nhiễm như aflatoxin, thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu) dư lượng, thuốc kháng sinh, vv…). Một số tiêu chuẩn và phương pháp trong phòng thí nghiệm đã được phát triển trong những năm qua để phát hiện cả chất dinh dưỡng và chất gây ô nhiễm trong thành phần thức ăn và thức ăn chăn nuôi.

Một nghiên cứu đã phân loại các phương pháp thành các phương pháp chính thức (theo yêu cầu của pháp luật và được tổ chức quản lý tuân thủ) sử dụng;Các phương pháp tham chiếu (được phát triển bởi các tổ chức hợp tác nhằm mục đích xác nhận), sàng lọc hoặc các phương pháp nhanh (thường là cho các mẫu lớn để xác định xem có phân tích sâu hơn hay không) với các phương pháp chính xác hơn);Phương pháp thông thường (có thể là phương pháp chính thức, tiêu chuẩn hoặc sửa đổi được sử dụng để kiểm tra định kỳ);Phương pháp tự động (có thể là phương pháp chính thức hoặc sàng lọc sử dụng thiết bị tự động) và phương pháp được sửa đổi (thường là phương pháp chính thức hoặc chuẩn đã được sửa đổi để làm cho nó đơn giản và áp dụng cho nhiều mẫu).

Ảnh minh họa.Nguồn internet

Trong trường hợp không có các phương pháp phân tích chuẩn, các phương pháp xét nghiệm đáp ứng các tiêu chí nhất định, được xác nhận và được công nhận phù hợp với các hướng dẫn quốc tế và các giao thức đảm bảo chất lượng, có thể là phương án thay thế. “Độ chính xác, khả năng ứng dụng (ma trận và phạm vi nồng độ), giới hạn phát hiện, giới hạn xác định, độ lặp lại và khả năng tái tạo” là một số tiêu chí mà phương pháp phòng thí nghiệm phải đáp ứng được thay thế cho phương pháp chuẩn. Các phương pháp phân tích để phát hiện các hóa chất, bao gồm vi khoáng ở mức độ vi lượng và chất gây ô nhiễm trong thành phần thức ăn và thức ăn chăn nuôi đã được nêu bật.

Phân tích gần đúng

Đặc tính của thức ăn và thành phần thức ăn cho các thông số dinh dưỡng chung được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp phân tích gần đúng. Khả năng tiến hành phân tích gần đúng là yêu cầu tối thiểu đối với các phòng thí nghiệm. Phân tích gần đúng có thể được tiến hành trong bất kỳ phòng thí nghiệm dinh dưỡng cơ bản nào trong khi các phân tích khác có thể được thực hiện trong các phòng thí nghiệm phức tạp hơn.

Phân tích rủi ro

Nhu cầu về tiêu chuẩn cao hơn trong tất cả các khía cạnh của sản xuất thức ăn chăn nuôi đã gia tăng trên toàn cầu. Điều này có thể một phần do nhận thức ngày càng tăng về vai trò của nguồn cấp dữ liệu trong các mối nguy tiềm ẩn liên quan đến thực phẩm có nguồn gốc động vật. Theo đó, các mã thích hợp đã được các cơ quan quốc tế liên quan phát triển để hỗ trợ các cơ quan quốc gia thực hiện các biện pháp giảm thiểu hầu hết các rủi ro này, đặc biệt là những vấn đề về sức khỏe cộng đồng và có thể tạo thành rào cản đối với các giao dịch quốc tế. Phân tích rủi ro là một cơ chế khách quan và có khả năng phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và các yếu tố khác. Ví dụ, Điều 2.1 của Bộ luật Thú y thủy sản giải quyết các vấn đề sức khỏe động vật trong các ngành nghề quốc tế, cung cấp hướng dẫn cơ bản và các bước phân tích nguy cơ nhập khẩu liên quan đến động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản. Tuy nhiên, các nguyên tắc và phương pháp phân tích rủi ro là như nhau đối với cả động vật, sản phẩm thủy sản cũng như trên cạn, kể cả thức ăn chăn nuôi. Bốn thành phần liên quan đến phân tích rủi ro được nêu bật dưới đây:

(i) Nhận biết mối nguy: Đây là một bước phân loại trong phân tích rủi ro và đánh giá rủi ro phải được kết luận ở giai đoạn này khi không có bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào được xác định.

(ii) Đánh giá rủi ro: Liên quan đến cả hai phương pháp định tính và định lượng đánh giá rủi ro, mỗi phương pháp đều có kết quả đầu ra liên quan. Các bước là đánh giá đầu vào; đánh giá phơi nhiễm (cả hai bước đánh giá đầu vào và tiếp xúc liên quan đến việc đánh giá các yếu tố sinh học, quốc gia và hàng hóa); đánh giá hậu quả (hậu quả trực tiếp và gián tiếp); và ước lượng rủi ro tích hợp kết quả của các đánh giá đầu vào, tiếp xúc và hậu quả để tạo ra các biện pháp tổng thể của các rủi ro liên quan đến nguy cơ được xác định ngay từ đầu. Đánh giá rủi ro phải được kết luận tại một trong hai đánh giá đầu vào hoặc đánh giá tiếp xúc nếu không có rủi ro đáng kể nào được chứng minh. Toàn bộ rủi ro từ nguy cơ xác định đến kết quả không mong muốn đều được lưu lại bởi các bước ước lượng rủi ro.

(iii) Quản lý rủi ro: Điều này liên quan đến việc quyết định và thực hiện các biện pháp bảo vệ và đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực đến thương mại. Các thành phần quản lý rủi ro bao gồm đánh giá rủi ro, đánh giá tùy chọn, thực hiện, theo dõi và đánh giá

(iv)Truyền thông nguy cơ: Điều này đòi hỏi phải có một chiến lược truyền thông rủi ro tại chỗ ngay từ đầu của mỗi phân tích rủi ro.

Đảm bảo chất lượng và kiểm soát trong phân tích thức ăn chăn nuôi

Các biến thể trong kết quả phân tích thức ăn thu được từ các phòng thí nghiệm khác nhau là một nguồn quan tâm chính trong ngành thức ăn chăn nuôi và giữa các cơ quan có liên quan trên toàn cầu. Các nỗ lực nhằm hạn chế các biến thể không được chấp nhận cao trong kết quả phân tích mẫu ở các phòng thí nghiệm khác nhau, đôi khi rất khó phân biệt với kiểu gen, môi trường hoặc liên phòng khác nhau, góp phần vào việc phát triển đảm bảo chất lượng và kiểm soát phân tích. Sử dụng các chương trình đảm bảo chất lượng, các chương trình đánh giá liên phòng thí nghiệm và các tài liệu tham khảo đã được khuyến cáo bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) để giảm sai sót do sự khác biệt về phòng thí nghiệm và các phương pháp. Đề án đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm yêu cầu thực hiện tuyên bố chính sách chất lượng phòng thí nghiệm, mục tiêu của chương trình, kiểm soát mẫu và hồ sơ, bảo trì thiết bị, đánh giá phương pháp, nguyên tắc đo lường, đào tạo, lựa chọn phương pháp, thử nghiệm nội bộ, tiêu chuẩn tham khảo và lấy mẫu phòng thí nghiệm, cân nhắc thống kê, kiểm toán, hành động khắc phục, sửa đổi chương trình và cập nhật. Chúng có thể được nhóm theo đúng bốn nguyên tắc hướng dẫn của phép đo phân tích hợp lệ (VAM), được Bộ Thương mại và Công nghiệp phát triển năm 1994 tại Vương quốc Anh để đóng góp vào tính hợp lệ của dữ liệu phân tích, cụ thể là:

1) Sử dụng các phương pháp đo lường được xác thực hợp lệ.

2) Kết hợp các tài liệu tham khảo được chứng nhận (CRM) trong các giao thức đảm bảo chấtlượng để đảm bảo các phép đo truy nguyên.

3) Đánh giá độc lập hiệu suất của phòng thí nghiệm đối với các xét nghiệm cụ thể, thông qua việc tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo quốc gia và quốc tế (PTS).

4) Phê duyệt độc lập các thỏa thuận đảm bảo chất lượng của các phòng thí nghiệm bằng cáchcông nhận hoặc cấp phép cho một tiêu chuẩn chất lượng được công nhận.

Suckhoecuocsong.com.vn/Theo Intech

Các tin khác