Khi ở môi trường dưới nước, trên cạn cua thở bằng cách nào?

11/7/2018 4:12:14 PM
Nhiều người thắc mắc đặt ra câu hỏi khi ở dưới nước cua sẽ thở bằng bộ phận nào của cơ thể, cua có thể rời xa môi trường dưới nước trong bao lâu.

Nhiều người thắc mắc đặt ra câu hỏi khi ở dưới nước cua sẽ thở bằng bộ phận nào của cơ thể, cua có thể rời xa môi trường dưới nước trong bao lâu.

Cua thở dưới môi trường nước bằng cách nào?

Một số loài động vật sinh sống dưới môi trường nước thì chúng sẽ thở bằng mang và cua cũng không ngoại lệ. Bộ phận mang của cua có nhiệm vụ hút nước vào và trực tiếp lấy oxy trong nước đi nuôi cơ thể. Khí CO2 trong máu vận chuyển qua bộ phận lọc này, từ đó đẩy CO2 ra ngoài môi trường nước.

Rời khỏi môi trường nước cua thở bằng cách nào?

Khi bị bắt ra khỏi môi trường nước cua sẽ đóng các khớp nối để cách ly mang với môi trường không khí bên ngoài. Phần mang sẽ được giữ độ ẩm cần thiết duy trì sự sống cho cua, lúc này không khí vẫn đi vào mang và được lọc lấy Oxi như dưới nước.  Khi quan sát miệng cua suất hiện những cục bong bóng nhỏ chính là lúc chúng đang thực hiện quá trình hô hấp trên cạn. Oxy sẽ đi qua mang cung cấp tới các cơ quan của cơ thể, phần khí CO2 sẽ được đẩy ra ngoài tạo thành bong bóng ở phần miệng cua.

Cua có thể sống sót ngoài môi trường nước trong thời gian bao lâu?

Khả năng sốt sót bên ngoài môi trường nước còn phải tùy thuộc vào loài cua. Bởi các loài cua như cua dừa, cua ẩn sĩ chúng vốn là loài sống trên cạn nên chúng chỉ cần giữ ẩm cho chiếc mang. Chúng có thể sống thời gian dài trong môi trường trên cạn, tuy nhiên nếu chúng chúng bị thả vào môi trường nước, Cua Dừa và Cua ẩn sĩ đất sẽ chết tức tưởi

Một số loài như cua xanh, cua đồng chỉ sống dưới môi trường nước khi rời khỏi mặt nước chung chỉ có thể duy trù sự sống trong khoảng 24-48 giờ. Loài cua xanh châu Âu có thể sống không cần nước trong vòng 1 tuần.

Suckhoecuocsong.com.vn/Theo Thegioidongvat

Các tin khác