Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư mới nhất

11/5/2019 2:37:00 PM
Theo Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT, trong phụ lục II về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

Theo Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT, trong phụ lục II về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.  Bà con nông dân, hợp tác xã nông nghiệp,…cần nắm rõ và thực hiện theo.

Trong danh mục 4021 loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam thì thông tư này công bố thêm 41 loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm tuyệt đối sử dụng, trong đó có: Các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Chlordimeform; thuốc bảo vệ thực vật có chứa Isobenzen; thuốc bảo vệ thực vật có chứa Isodrin…

Bên cạnh đó, Thông tư chỉ rõ, các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fipronil chỉ được sản xuất, nhập khẩu đến ngày 12/2/2020; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.

Một phần do chính bản chất độc hại của thuốc BVTV, một phần là do người sử dụng không ý thức được tầm nguy hiểm của nó, nên bắt đầu lạm dụng, sử dụng thuốc BVTV một cách vô tội vạ, không kiểm soát và dùng sai cách khiến sức khỏe người tiêu dùng và người chăm sóc bị ảnh hưởng.

Trong tự nhiên có các loài gây hại thì cũng có các loài có lợi (ong kí sinh hay côn trùng bắt mồi,…), các loài thiên địch để cân bằng hệ sinh thái. Nhưng khi con người sử dụng thuốc BVTV thì đã tác động một cách tiêu cực, gây mất cân bằng và mất đi sự ổn định trong tự nhiên. Khi sử dụng thuốc trừ sâu lượng côn trùng, sâu bệnh hại chết nhiều với số lượng lớn khiến cho các loài ong kí sinh hay côn trùng bắt mồi thiên địch bị thiếu thức ăn và chết dần, bị ngộ độc thuốc trừ sâu từ con mồi.

Dưới đây là danh mục thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam

TT

TÊN CHUNG (COMMON NAMES)

TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADENAMES)

Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản.

1

Aldrin

Aldrex, Aldrite...

2

BHC, Lindane

Beta - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15EC, 20EC, Lindafor, Carbadan 4/4G, Sevidol 4/4G

3

Cadmium compound (Cd)

Cadmium compound (Cd)

4

Carbofuran

Kosfuran 3GR, Vifuran 3GR, Sugadan 30GR, Furadan 3GR

5

Chlordane

Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...

6

Chlordimeform

Các loại thuốc BVTV có chứa Chlordimeform

7

DDT

Neocid, Pentachlorin, Chlorophenothane...