Tư duy 'Cần tìm cách hợp pháp hóa taxi Uber' của Bộ trưởng GTVT

12/3/2014 1:35:38 AM
Ngay sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều về hoạt động của loại hình taxi Uber, sáng 2/12, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hoạt động của loại hình taxi Uber, bỏ tư tưởng "không quản được thì cấm".

Ngay sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều về hoạt động của loại hình taxi Uber, sáng 2/12, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hoạt động của loại hình taxi Uber, bỏ tư tưởng "không quản được thì cấm".

Qua đó, trong cuộc họp, Bộ trưởng cho rằng, taxi Uber là loại hình kinh doanh có giá thấp hơn so với taxi thông thường, người dân thấy lợi nhờ sử dụng dịch vụ này. Mặt khác, trên thế giới đã có nhiều nước ứng dụng thì Việt Nam cũng cần triển khai.

Bộ trưởng chỉ đạo "Nếu loại hình kinh doanh bằng phần mềm Uber chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn, mình có trách nhiệm bổ sung để hợp pháp hoá. Phải làm sao để thuận cho quản lý nhưng tiện lợi cho người dân" và nhấn mạnh, quản lý nhà nước bằng pháp luật, bằng thể chế chính sách để thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải phải hướng đến năng suất cao hơn, chất lượng hơn, đem lại sự hài lòng hơn cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí quốc gia.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thanh chia sẻ Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu các quy định về hoạt động taxi Uber bởi nhiều nước trên thế giới đã triển khai dịch vụ này. Bên cạnh đó, Bộ cần đưa ra quy định yêu cầu các doanh nghiệp và các xe Uber đăng ký hoạt động, đóng thuế và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Hiện, các quy định về hoạt động của taxi Uber chưa có nên một số xe Uber tại TP HCM đã bị thanh tra giao thông xử phạt theo nghị định số 171 vì hành vi kinh doanh vận tải bằng ôtô mà không đăng ký kinh doanh vận tải.

SKCS

Các tin khác