Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

1/15/2022 11:54:00 AM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án chính xác: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Bài 1: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 1 có đáp án: Lịch Sử và cuộc sống

Bài 2: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 2 có đáp án: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

Bài 3: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 3 có đáp án: Thời gian trong lịch sử

Bài 4: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 4 có đáp án: Nguồn gốc loài người

Bài 5: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 5 có đáp án: Xã hội nguyên thủy 

Bài 6: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 6 có đáp án: Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Bài 7: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 7 có đáp án: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Bài 8: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 8 có đáp án: Ấn Độ cổ đại

Bài 9: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 9 có đáp án: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bài 10: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 10 có đáp án: Hy Lạp và La Mã cổ đại

Bài 11: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 11 có đáp án: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Bài 12: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 12 có đáp án: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Bài 13: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 13 có đáp án: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X

Bài 14: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 14 có đáp án: Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Bài 15: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 15 có đáp án: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 16: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 16 có đáp án: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Bài 17: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 17 có đáp án: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Bài 18: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 18 có đáp án: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Bài 19: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 19có đáp án: Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Bài 20: Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 20 có đáp án: Vương quốc Phù Nam

Suckhoecuocsong.vn

Các tin liên quan

Các tin khác