Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 16 có đáp án: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

12/23/2021 10:18:00 AM
Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 16 có đáp án chính xác: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 16 có đáp án: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Câu 1. Những câu thơ dưới đây gợi cho em liên tưởng đến cuộc khởi nghĩa nào của người Việt thời bắc thuộc?

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa Lý Bí.

C. Khởi nghĩa Bà Triệu.

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Đáp án cần chọn là A: SGK Lịch sử lớp 6 trang 74: Những câu thơ trên được trích từ sách Thiên nam ngữ lục, phản ánh về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.

Câu 2. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng sau đây: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”?

A. Triệu Thị Trinh.

B. Nguyễn Thị Bình.

C. Lê Chân.

D. Bùi Thị Xuân.

Đáp án cần chọn là A: Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”.

Câu 3. Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở

A. Phong Châu.

B. Vùng cửa sông Bạch Đằng.

C. Vùng cửa sông Tô Lịch.

D. Phong Khê.

Đáp án cần chọn là C: Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (SGK Lịch Sử 8/ trang 78).

Câu 4. Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở

A. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).

B. Núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa).

C. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên).

D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay).

Đáp án cần chọn là A: Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội)

Câu 5. Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa ở

A. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên).

B. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).

C. núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa).

D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay).

Đáp án cần chọn là C: Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa ở núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa)

Câu 6. Năm 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa ở

A. Núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa).

B. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).

C. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên).

D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay).

Đáp án cần chọn là D: Năm 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay)

Câu 7. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau đây:

“Lấy Dạ Trạch làm nơi kháng chiến

Mơ ngày về đánh chiếm Long Biên

Nhiều năm kham khổ liên miên

Hỏi ai ngang dọc khắp miền sậy lau?

A. Lý Bí.

B. Mai Thúc Loan.

C. Triệu Quang Phục.

D. Phùng Hưng.

Đáp án cần chọn là C: Câu đố trên có chứa những dữ liệu phản ánh về Triệu Quang Phục (năm 545, quân Lương xâm lược nước Vạn Xuân. Triệu Quang Phục thay Lí Bí tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến, xây dựng căn cứ tại đầm Dạ Trạch (Hưng Yên….).

Câu 8. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Vua nào xưng “đế” đầu tiên

Vạn Xuân tên nước vững an nhà nhà?”

A. Mai Thúc Loan.

B. Lý Nam Đế.

C. Phùng Hưng.

D. Triệu Quang Phục.

Đáp án cần chọn là B: Năm 542, Lí Bí phất cờ khởi nghĩa. Sau khi thắng lợi, ông tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch

Câu 9. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Người Hà Tĩnh, mặt đen như mực,

Từng chiêu binh ra sức chống Tàu

Nghệ An chiếm được buổi đầu

Tấm gương tung dũng đời sau còn truyền”

A. Mai Thúc Loan.

B. Lý Nam Đế.

C. Triệu Quang Phục.

D. Phùng Hưng.

Đáp án cần chọn là A: Câu đố trên có chứa những dữ liệu phản ánh về Mai Thúc Loan:

+ Mai Thúc Loan sinh ra và lớn lên ở làng Ngọc Trừng – một làng quê ở phía Tây huyện Sa Nam thuộc Châu Hoan, nay là làng Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

+ Bất bình trước ách cai trị của nhà Đường, Mai Thúc Loan đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa và nhanh chóng chiếm được thành Hoan Châu (Nghệ An).

Câu 10. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Vua nào quét sạch quân Đường,

Nổi danh Bố Cái Đại vương thủa nào

Tiếc thay mệnh bạc tài cao,

Gianh sơn lại phải rơi vào lầm than”

A. Mai Thúc Loan.

B. Lý Nam Đế.

C. Triệu Quang Phục.

D. Phùng Hưng.

Đáp án cần chọn là D: Câu đố trên có chứa những dữ liệu phản ánh về Phùng Hưng:

+ Phùng Hưng huy động nhân dân nổi dậy khởi nghĩa chống lại ách cai trị của nhà Đường.

+ Sau khi Phùng Hưng qua đời, ông được nhân dân truy tôn là: Bố Cái Đại vương.

Câu 11. Lược đồ sau đây thể hiện diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa nào ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa Bà Triệu.

C. Khởi nghĩa Lý Bí.

D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Đáp án cần chọn là A: Lược đồ trên thể hiện diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Câu hỏi vận dụng

Câu 12. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) đã

A. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

B. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

C. Làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. Giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.

Đáp án cần chọn là B: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) là cuộc khởi nghĩa đầu tiên, mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) đã

A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

C. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.

Đáp án cần chọn là C: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) đã làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô (SGK Lịch Sử 6/ trang 77).

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 – 722) đã

A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt.

C. làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm.

Đáp án cần chọn là D: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 – 722) đã giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 10 năm (SGK Lịch Sử 6/ trang 80).

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 603) đã

A. Mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ của người Việt

B. Mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

C. Làm rung chuyển chính quyền đô hộ của nhà Ngô.

D. Giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 60 năm.

Đáp án cần chọn là D: Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (542 – 603) đã giành và giữ được chính quyền độc lập trong khoảng gần 60 năm (SGK Lịch Sử 6/ trang 78).

Phần tiếp:

Câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 Bài 16 có đáp án: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 6 có đáp án: ôn bài, ôn tập chương, kiểm tra, thi

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin liên quan

Các tin khác