Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

1/16/2022 9:33:00 PM
Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án chính xác: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

 

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Bài 1: Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 1 có đáp án: Sống giản dị

Bài 2: Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 2 có đáp án: Trung thực

Bài 3: Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 3 có đáp án: Tự trọng

Bài 4: Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 4 có đáp án: Đạo đức và kỷ luật

Bài 5: Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 5 có đáp án: Yêu thương con người

Bài 6:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 6 có đáp án: Tôn sư trọng đạo

Bài 7:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 7 có đáp án: Đoàn kết, tương trợ

Bài 8:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 8 có đáp án: Khoan dung

Bài 9:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 9 có đáp án: Xây dựng gia đình văn hóa

Bài 10:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 10 có đáp án: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Bài 11:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 11 có đáp án: Tự tin

Bài 12:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 12 có đáp án: Sống và làm việc có kế hoạch

Bài 13:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 13 có đáp án: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Bài 14:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 14 có đáp án: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 15:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 15 có đáp án: Bảo vệ di sản văn hóa

Bài 16:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 16 có đáp án: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Bài 17:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 17 có đáp án: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 18:​​​​​​​ Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 18 có đáp án: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã, phường, thị trấn

Câu ca dao, tục ngữ nói về tính giản dị

Suckhoecuocsong.vn

Các tin khác