Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 17 có đáp án: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

11/14/2021 7:49:00 PM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 17 có đáp án: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 17 có đáp án: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 1: Thủ tướng chính phủ nước ta hiện nay là ai?

A. Ông Nguyễn Xuân Phúc.

B. Ông Phạm Minh Chính

C. Ông Trương Hòa Bình.

D. Ông Vũ Đức Đam.

Câu 2: Chủ tịch Quốc hội nước ta hiện nay là ai?

A. Bà Tòng Thị Phóng.

B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

C. Ông Vương Đình Huệ

D. Ông Trương Hòa Bình.

Câu 3: Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?

A. Ông Nguyễn Phú Trọng.

B. Ông Trương Hòa Bình.

C. Ông Vũ Đức Đam

D. Bà Nguyễn Kim Tiến.

Câu 4: Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.

B. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.

C. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.

D. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.

Câu 5: Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 6: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội được gọi là?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Hội đồng nhân dân.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 7: Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định?

A. Chính phủ.

B. Quốc hội.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 8: Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp được gọi là?

A. Chính phủ.

B. Tòa án nhân dân.

C. Viện Kiểm sát.

D. Ủy ban nhân dân.

Câu 9: Cơ quan hành chính nhà nước bao gồm?

A. Chính phủ và Hội đồng nhân dân các cấp.

B. Chính phủ và Quốc hội.

C. Chính phủ và Viện kiểm sát.

D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 10: Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

A. Chính phủ và Quốc hội.

B. Chính phủ và Viện kiểm sát.

C. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Câu 1: Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?

A. 1945

B. 1954

C. 1975

D. 1976

Câu 2: Ai là chủ tịch nước đầu tiên của nước ta

A. Phạm Văn Đồng

B. Tôn Đức Thắng

C. Hồ Chí Minh

D. Trường Chinh

Câu 3: Trách nhiệm công dân với đất nước:

A. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

B. Giám sát góp ý vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.

C. Giúp cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ.

D. Tất cả các ý trên

Câu 4 : Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây trẻ em đều trở thành công dân Việt Nam:

A. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.

B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam

C. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Quyền của công dân không bao gồm :

A. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào

B. Tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

C. Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe

D. Tự do đi lại, cư trú

Tổng hợp các câu trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án: ôn tập các bài, các chương, kiểm tra

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác