Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 15 có đáp án: Bảo vệ di sản văn hóa

11/13/2021 5:36:00 PM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 15 có đáp án: Bảo vệ di sản văn hóa

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 15 có đáp án: Bảo vệ di sản văn hóa

Câu 1: Di sản văn hóa bao gồm?

A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.

B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.

C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.

D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Câu 2: Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?

A. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.

B. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.

C. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.

D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.

Câu 3 : Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?

A. Di sản.

B. Di sản văn hóa.

C. Di sản văn hóa vật thể.

D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 4 : Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?

A. Di sản.

B. Di sản văn hóa.

C. Di sản văn hóa vật thể.

D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 5: Di sản văn hóa vật thể bao gồm?

A. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.

B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.

C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Câu 6: Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

A. Di sản văn hóa vật thể.

B. Di sản văn hóa phi vật thể.

C. Di tích lịch sử.

D. Danh lam thắng cảnh.

Câu 7: Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào?

A. Di sản văn hóa vật thể.

B. Di sản văn hóa phi vật thể.

C. Di tích lịch sử.

D. Danh lam thắng cảnh.

Câu 8: Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận?

A. 13.

B. 14.

C. 15.

D. 16.

Đáp án :C

Câu 9: Di sản tư liệu của Việt Nam được công nhận di sản tư liệu thế giới là?

A. Châu bản triều Nguyễn.

B. Mộc bản triều Nguyễn.

C. Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm.

D. Cả A, B, C.

Câu 10: Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì?

A. Báo cho chính quyền địa phương.

B. Giấu không cho ai biết.

C. Mang đi bán.

D. Lờ đi coi như không biết.

Câu 11: Chùa Thiên Mụ (Huế) được xếp vào?

A. Bảo vật quốc gia

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di sản thiên nhiên

D. Di tích lịch sử - văn hóa

Câu 12: Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?

A. Di sản.

B. Di sản văn hóa.

C. Di sản văn hóa vật thể.

D. Di sản văn hóa phi vật thể.

Câu 13: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

A. Phú Thọ

B. Thừa Thiên Huế

C. Quảng Bình

D. Quảng Nam

Câu 14: Những sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là

A. di sản văn hóa

B. thành tựu văn hóa

C. truyền thống văn hóa

D. giá trị văn hóa

Câu 15: Khu Thánh Địa Mĩ Sơn ở đâu?

A. Phú Thọ

B. Quảng Nam

C. Quảng Bình

D. Thừa Thiên Huế

Câu 16: Các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận của Việt Nam

A. Nhã nhạc cung đình Huế

B. Dân ca quan họ

C. Ca trù

D. Tất cả đáp án đúng

Câu 17: Đâu không phải di sản văn hóa vật thể

A. Phố cổ Hội An

B. Thành nhà Hồ

C. Hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc

D. Hoàng thành Thăng Long

Câu 18: Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ

A. Một đến năm năm

B. Hai đến bốn năm

C. Một đến ba năm

D. Một đến bốn năm

Câu 19: Là học sinh, em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa

A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt

B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản

Câu 20: Di sản văn hóa ở miền Trung được UNESCO công nhận

A. Phong Nha-Kẻ Bàng

B. Thành nhà Hồ

C. Cố đô Huế

D. Tất cả đáp án đúng

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác