Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 13 có đáp án: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

11/13/2021 5:24:00 PM
Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 13 có đáp án: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Câu trắc nghiệm GDCD lớp 7 Bài 13 có đáp án: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Câu 1: Các loại luật liên quan đến quyền trẻ em là?

A. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

B. Hiến pháp.

C. Luật hôn nhân và gia đình.

D. Cả A, B, C.

Câu 2: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gồm những quyền nào?

A. Quyền được chăm sóc.

B. Quyền được bảo vệ.

C. Quyền được giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Câu 3 : Biểu hiện của quyền được bảo vệ là?

A. Trẻ em sinh ra được khai sinh và có quốc tịch.

B. Trẻ em được tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự.

C. Trẻ em được tôn trọng bảo vệ tính mạng, thân thể.

D. Cả A, B, C.

Câu 4 : Biểu hiện của quyền được chăm sóc là?

A. Trẻ em được hưởng sự chăm sóc của các thành viên trong gia đình.

B. Trẻ em được sống chung với bố mẹ.

C. Trẻ em tàn tật được giúp đỡ trong việc phục hồi chức năng.

D. Cả A, B, C.

Câu 5: Biểu hiện của quyền được giáo dục là?

A. Trẻ em được đi học.

B. Trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí.

C. Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

D. Cả A,B,C

Câu 6: Hiện nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em, cô giáo đánh đạp học sinh mẫu giáo. Các hành vi đó vi phạm đến quyền nào?

A. Quyền được chăm sóc.

B. Quyền được bảo vệ.

C. Quyền được giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Câu 7: Vì D là con riêng của chồng nên mẹ D không cho D đi học, chỉ cho E là con chung của D và chồng đi học. Việc làm đó vi phạm quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ.

B. Quyền được chăm sóc.

C. Quyền được giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Câu 8: Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là?

A. Cha mẹ.

B. Người đỡ đầu.

C. Người giúp việc.

D. Cả A, B.

Câu 9: Trẻ em là người bao nhiêu tuổi?

A. Dưới 12 tuổi.

B. Dưới 14 tuổi.

C. Dưới 16 tuổi.

D. Dưới 18 tuổi.

Câu 10: Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi phạm quyền nào?

A. Quyền được bảo vệ.

B. Quyền được chăm sóc.

C. Quyền được giáo dục.

D. Cả A, B, C.

Câu 11: Con dại cái mang" muốn nói đến trách nhiệm của ai đối với trẻ em

A. Gia đình

B. Nhà trường

C. Xã hội

D. Nhà nước

Câu 12: Quyền được bảo vệ trẻ em không bao gồm những quyền nào sau đây?

A. Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể

B. Quyền được khai sinh có quốc tịch

C. Quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm

D. Quyền được học tập dạy dỗ

Câu 13: Gia đình nhà trường khuyến khích các em học tốt, tạo điều kiện cho các em phát triển năng khiếu thể hiện quyền nào sau đây?

A. Quyền được chăm sóc

B. Quyền được vui chơi giải trí

C. Quyền được bảo vệ

D. Quyền được giáo dục

Câu 14: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào của trẻ em:

A. Quyền được chăm sóc

B. Quyền được giáo dục

C. Quyền được sống chung với ba mẹ

D. Quyền được bảo vệ

Câu 15: Trẻ em là người bao nhiêu tuổi?

A. Dưới 12 tuổi.

B. Dưới 14 tuổi

C. Dưới 16 tuổi

D. Dưới 18 tuổi.

Câu 16: Người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ, chăm sóc, nuôi dạy trẻ em là?

A. Cha mẹ.

B. Người đỡ đầu.

C. Người giúp việc.

D. Cả A, B.

Câu 17: Các hành vi nào vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc trẻ em

A. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

B. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

C. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

D. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 18: Quyền của trẻ em:

A. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động

B. Quyền bí mật đời sống riêng tư

C. Quyền về tài sản

D. Tất cả đáp án đúng

Câu 19: Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội :

A. Đánh chửi người già yếu

B. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật

C. Lăng mạ những người tàn tật

D. Chơi đùa trên bãi cõ mặc cho có biển cấm dẫm lên cỏ

Câu 20: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi sẽ bị phạt từ

A. 06- 15 năm tù

B. 07-15 năm tù

C. 02-03 năm tù

D. Phạt cảnh cáo

Suckhoecuocsong.vn/TH

Các tin khác