Tất cả công chức, viên chức nghỉ hưu đều được tăng 8 %lương từ 1/2016

11/18/2015 10:09:00 PM
Một tin vui đã đến với người nghỉ hưu khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết sẽ tăng8 % lương hưu cho tất cả các đối tượng công chức, viên chức nghỉ hưu kể cả thời điểm nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015 - 30/4/2016...

Một tin vui đã đến với người nghỉ hưu khi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết sẽ tăng8 % lương hưu cho tất cả các đối tượng công chức, viên chức nghỉ hưu kể cả thời điểm nghỉ hưu từ ngày 1/1/2015 - 30/4/2016...

Được biết, trước đó, đại biểu quốc hội Lê Đình Khanh đã đặt vấn đề về việc Bộ LĐ-TB&XH chỉ quy định tăng 8 % lương hưu cho người nghỉ hưu trước ngày 31/12/2014 là sai với tinh thần của Nghị quyết 78 của Quốc hội. Tức là việc tăng phải áp dụng cho tất cả những người hưởng lương hưu.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng từ trước đến nay, việc tăng lương cho cán bộ hưu và cán bộ đương chức được thực hiện cùng một lúc. Vì vậy không có sự chênh giữa các đối tượng nghỉ hưu và người đương chức và cũng không ảnh hưởng đến những người trước và sau quyết định thời điểm thi hành.

Tuy nhiên, do phải cân đối khả năng ngân sách nên tại Nghị quyết Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2015 được thông qua tháng 11/2014, quy định trước mắt giải quyết tăng lương cho những người nghỉ hưu, người có công và người đang công tác với mức lương dưới hệ số 2,34 với mức 8%.

Để thực hiện Nghị quyết trên, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2015/NĐ-CP và Thông tư 05/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc hướng dẫn. Theo đó, tăng thêm 8% mức lương hưu cho người nghỉ hưu trước 31/12/2014.

Trong Nghị quyết Quốc hội về dự toán năm 2016 tại kỳ họp này mới quy định từ tháng 5/2016 thì tất cả những đối tượng công chức còn lại nâng lương 5%. Như vậy, đến thời điểm tháng 1/5/2016, tất cả công viên chức đều thực hiện lộ trình nâng lương là 5% và những người nghỉ hưu, người có công tăng 8%.

Tuy nhiên, một bộ phận người lao động nghỉ hưu giai đoạn từ 1/1/2015 - 30/4/2016 sẽ thiệt thòi trong khi nâng lương cho người đương chức vào tháng 1/5/2016. Do vậy, Chính phủ sẽ có hướng dẫn theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp này. Tức là riêng với là với người nghỉ hưu vẫn nâng 8%.

Như vậy, những người nghỉ hưu trong từ tháng 1/1/2015 đến 30/4/2016 vẫn được nâng lương hưu 8%, giống như các trường hợp trước đó theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tổng hợp

Các tin khác