Sáp nhập và những khó khăn cho ngành thuế

1/19/2016 1:44:23 PM
Ngành thuế đang gặp rất nhiều khó khăn trước những thương vụ sát nhập: cụ thể năm 2015, Cục Thuế TP. HCM đã truy thu được gần 4000 tỷ đồng, số thuế khổng lồ này chủ yếu truy thu được từ các doanh nghiệp chuyển nhượng vốn hay kêu lỗ cần sáp nhập.

Ngành thuế đang gặp rất nhiều khó khăn trước những thương vụ sát nhập: cụ thể năm 2015, Cục Thuế TP. HCM đã truy thu được gần 4000 tỷ đồng, số thuế khổng lồ này chủ yếu truy thu được từ các doanh nghiệp chuyển nhượng vốn hay kêu lỗ cần sáp nhập.

Mô tuýp để trốn thuế được các chuyên gia cảnh báo

Các chuyên gia luật còn đưa ra mô tuýp phổ biến các doanh nghiệp sẽ làm để trốn thuế là một công ty A đang làm ăn có lãi đáng nhé sẽ phải nộp thuế cho nhà nước nhưng nhờ việc mua lại công ty B đang thua lỗ nên các khoản lỗ sẽ được hợp nhất nhờ đó mà hạn chế được tối đa các khoản thuế phải nộp.

Với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta, trong thời gian tới sẽ còn rất nhiều những thương vụ sáp nhập đa quốc gia, và điều đó có nghĩa là các hình thức trốn thuế sẽ ngày càng tinh vi hơn: ví dụ các doanh nghiệp trì hoãn việc cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu về chuyển nhượng vốn giữa các thành viên với các cơ quan thế.

Về sự phối hợp

Hiện nay, vẫn chưa có sự phối hợp giữa đơn vị cấp phép sáp nhập và cơ quan thuế nên việc thu đủ số thuế phát sinh từ chuyển nhượng vốn cũng là một bài toán khó đối với ngành thuế. Trong khi chờ sự thay đổi và xây dựng khung pháp lý cho việc sáp nhập thì các thành phố lớn đã phải tự mình vận động ví dụ như TP. HCM đã chuẩn bị danh sách 100 doanh nghiệp có khả năng sáp nhập để để mắt đến.

Suckhoecuocsong.com.vn (Theo vtv)

Các tin khác